Zamiast tego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej zobowiązało się zainicjować postępowanie arbitrażowe.
Dział: Swiat
Rosja nie wykonała decyzji WTO w sprawie importu trzody chlewnej i wieprzowiny.
Dział: Swiat
Ukraina przystąpiła do Deklaracji o handlu i rozszerzeniu praw i możliwości kobiet w sferze gospodarczej.
Dział: Ukraina
Zmiany w metodologii obliczania opłat celnych w celu importu towarów na terytorium Unii Europejskiej naruszają normy Światowej Organizacji Handlu (WTO), ponieważ zawierają wymagania, które nie są zgodne z jej zasadami.
Dział: Swiat
Ukraina skierowała wniosek do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o przeprowadzenie konsultacji z Federacją Rosyjską w związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi importu ukraińskich produktów przez stronę rosyjską, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.
Dział: Ukraina
Nowy pozew będzie dla Ukrainy najbardziej skomplikowany z punktu widzenia bazy dowodowej.
Dział: Ukraina
Światowa Organizacja Handlu (WTO) uznała za niezgodny z prawem rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z UE.
Dział: Swiat
19 i 21 kwietnia w siedzibie Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie odbyło się posiedzenie Organu WTO w sprawie przeglądu polityki handlowej, gdzie odbył się pierwszy przegląd polityki handlowej Ukrainy.
Dział: Biznes
4 grudnia w Genewie przedstawiciele Ukrainy rozpoczęli konsultacje w Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie sporu z Rosją.
Dział: Ukraina
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o „Ratyfikacji Protokołu ws. wprowadzenia zmian do Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu”. Ma ono uprościć procedury handlowe.
Dział: Biznes
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce