Pod koniec lutego 2014 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ignorowało prośby Ambasady Ukrainy wyjaśnić, co Rosja robi na Krymie.
Dział: Ukraina
Członkinię Femen, która rozebrała się na wiedeńskim balu na znak protestu przeciwko przyjazdowi prezydenta Ukrainy, zauważono na imprezie razem z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Austrii Dmitrijem Lubinskim.
Dział: Swiat
Rosja odda wrak samolotu, który rozbił się w 2010 roku pod Smoleńskiem dopiero po tym, jak w Polsce postawią kropkę w tej sprawie.
Dział: Swiat
Polski ambasador na Ukrainie Jan Piekło otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w "Banderowskich prelekcjach" w Kijowie, jednak nie będzie w nich uczestniczyć.
Dział: Ukraina
Lokale miałyby zostać otwarte w Kijowie, Odessie, Charkowie i Lwowie.
Dział: Swiat
Ukraina ma nadzieję na dialog z Polską w sprawie „antybanderowskiej ustawy”.
Dział: Ukraina
Przy tym ambasador Ukrainy w Niemczech wyraził ubolewanie, że ostrzeżenia Kijowa nie są traktowane poważnie.
Dział: Polityka
Autonomiczna Republika Krym i miasto Sewastopol są integralnymi częściami Ukrainy, gdzie rządy prawa sprawuje Konstytucja Ukrainy i ukraińskie ustawodawstwo.
Dział: Ukraina
Odsetek odmów wydania wizy stanowi 3,8% ogólnej liczby wniosków.
Dział: Polska
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w trakcie spotkania przedstawią wspólne stanowiska odnośnie spraw bieżących, a Jacek Czaputowicz rozumie, że oba kraje to strategiczni partnerzy, twierdzi ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło.
Dział: Polityka
Strona 1 z 18