Parlament Wielkiej Brytanii przeprowadzi głosowanie dotyczące ostatecznej umowy z Unią Europejską w sprawie wyjścia ze wspólnoty.
Dział: Swiat
Opozycyjna Platforma Obywatelska podejrzewa 19 posłów Sejmu o głosowanie za swoich partyjnych kolegów.
Dział: Polska
Podczas głosowania w Sejmie Polski w dniu 14 kwietnia w sprawie kandydatury sędziego Trybunału Konstytucyjnego poseł grupy politycznej "Kukiz'15" Małgorzata Zwiercan podniosła obie ręce, głosując w imieniu własnym i w imieniu posła tej samej frakcji Kornela Morawieckiego.
Dział: Polska
Nie głosując na "bezwizowe" prawo, ukraińscy deputowani załamują nie tylko ruch bezwizowy, ale i uzyskiwanie pomocy makrofinansowej od UE i MFW.Powiedziała o tym zastępca ministra spraw zagranicznych ds. integracji europejskiej Ołena Zerkal, przekazuje Ukraińska Prawda.
Dział: Polityka
Ukraina została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2016-2017.
Dział: Polityka
W Radzie Najwyższej znowu zaczęto mówić o indywidualnym głosowaniu. Koszt nowego systemu — około 92 mln hrywien.
Dział: Ukraina
Wnoszenie zmian do Konstytucji podczas stanu wojennego jest niezgodne z prawem, dlatego jeśli zostanie on wprowadzony, nie dojdzie do głosowania w sprawie decentralizacji.
Dział: Polityka
Obywatele apelują do prezydenta o likwidację przycisków do głosowania w ukraińskim parlamencie.
Dział: Społeczeństwo