UE ma nadzieję, że ustawa "O specyfice polityki państwa w zakresie zapewnienia suwerenności Ukrainy na tymczasowo okupowanym terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego" ułatwi życie wszystkim obywatelom Ukrainy.
Dział: Ukraina
niedziela, 11 luty 2018 10:27

W Polsce palacze mają pracować dłużej?

W Polsce palacze mogą być zmuszeni dłużej pracować, aby nadrobić czas poświęcony przerwie na palenie.
Dział: Polska
Rosja nie ukrywa radości z wprowadzonego zakazu wyznawania ideologii Bandery w Polsce, ale podkreśla konieczność odrzucenia „rażącej rusofobii”.
Dział: Swiat
Komisje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poparły bez zmian zaktualizowaną ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, która m.in. przewiduje karę za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów.
Dział: Polska
Polska „ustawa o banderyzacji” pozwala pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko obywateli tego kraju, ale też cudzoziemców.
Dział: Ukraina
Wszedł w życie nakaz Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, anulujący listę zakazanych prac dla kobiet.
Dział: Społeczeństwo
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło głębokie obawy w związku z przyjęciem przez Sejm RP projektu ustawy o zakazie propagowania tzw. "banderowskiej ideologii".
Dział: Polityka
Unia Europejska tworzy pierwszą światową listę pirackich i podrobionych towarów. W związku z tym Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje.
Dział: Swiat
Abstrakcyjny termin „przepływ towarów” można łatwo zinterpretować na rzecz konkretnych działań.
Dział: Ukraina
Władze Czech w ubiegłym roku deportowały ponad 1000 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie pracowali w kraju z polskimi pozwoleniami na pracę.
Dział: Swiat
Strona 1 z 9