Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego we Francji poinformował na swojej stronie internetowej, że w Rosji lub Kazachstanie mogła mieć miejsce emisja promieniowania.
Dział: Swiat
Władze sklasyfikowały zdarzenie jako mające charakter awarii.
Dział: Ukraina

 

Praca w Polsce