Podgrupa ds. bezpieczeństwa trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania sytuacji na Donbasie porozumiała się w sprawie wprowadzenia trybu wstrzymania ognia w strefie działań wojennych od 29 grudnia.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przekazało do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka szczegółowe informacje na temat rosyjskich wojskowych, biorących udział w walkach w Donbasie.
Dział: Ukraina
Ciało wojskowego przywieziono z Dniepru, gdzie zmarł w szpitalu.
Dział: Społeczeństwo
Z 400 tysięcy osób, mieszkających wzdłuż linii rozgraniczającej, 60% stanowią osoby, będące w wieku powyżej 60 lat.
Dział: Ukraina
Ukraińcy uważają, że największymi problemami dla państwa są działania wojenne w Donbasie, korupcja i niski poziom produkcji.
Dział: Społeczeństwo
Bojówkarze aktywnie rozprzestrzeniają fałszywe informacje o przygotowaniach wojsk ukraińskich do natarcia na tereny tak zwanych "DRL/ŁRL" i o zamiarze zastosowania broni chemicznej.
Dział: Ukraina
poniedziałek, 19 listopad 2018 16:26

Chorwacki scenariusz dla Donbasu jest niemożliwy

Chorwacki scenariusz siłowego wyzwolenia okupowanych terenów obwodów donieckiego i ługańskiego nie jest możliwy, ponieważ prowadzi do nieuchronnej eskalacji na Ukrainie i kolejnych ofiar.
Dział: Ukraina
Dialog na poziomie dyplomatów w misji ONZ dla Donbasu jest stale prowadzony, jednak w Berlinie jeszcze nie wiedzą kiedy odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji krajów formatu normandzkiego.
Dział: Polityka
Kijów wzywa Brukselę do wprowadzenia sankcji wobec każdego, kto uczestniczy w organizacji "wyborów" na okupowanych przez Rosję terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.
Dział: Ukraina
W Polsce na ekrany kin 19 października wchodzi film „Donbas” Serhija Łoźnicy.
Dział: Polska
Strona 1 z 100