sobota, 09 grudzień 2017 19:08

Nowy front białoruski

Oficjalny Mińsk długo i nie bez sukcesów prezentował się jako rozjemca, który, jeśli nie pogodzi Kijowa z Moskwą, to przynajmniej zrobi w tym celu wszystko, co możliwe. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka starannie tworzył na kontrolowanym przez siebie terenie wizerunek ostatniej wyspy stabilności w Europie Wschodniej, jednak ostatnie wydarzenia pokazały, że „batiuszka” nie bez powodu nazywany jest „ostatnim dyktatorem kontynentu”, a styczność z tamtejszymi organami jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.
Dział: Publicystyka
MSZ Ukrainy wezwało społeczność międzynarodową do dołożenia wszelkich starań w celu uwolnienia ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki, bezprawnie zatrzymanego w Rosji w związku z fałszywymi zarzutami.
Dział: Ukraina
Oficjalny przedstawiciel USA przy OBWE Harry Camian w czwartek wystąpił na posiedzeniu stałej rady OBWE w Wiedniu, podkreślając bezpodstawność oskarżeń FR wobec dziennikarza Ukrinformu Romana Suszczenki.
Dział: Swiat
W związku z zatrzymanym ukraińskim korespondentem Białoruś ogłosiła persona non grata doradcę ambasady Ukrainy, w odpowiedzi Ukraina uczyniła podobny krok.
Dział: Ukraina
Aresztowanie i bezprawne zatrzymanie w moskiewskim areszcie śledczym korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki jest zastraszaniem dziennikarzy, którzy krytycznie piszą o Rosji, i jest elementem polityki Rosji w destabilizacji Ukrainy.
Dział: Polityka
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) wyraziło protest przeciwko przedłużeniu aresztu w Moskwie korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki i wezwało rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia ukraińskiego dziennikarza.
Dział: Polska
Nielegalnie zatrzymany w Rosji korespondent Ukrinformu Roman Suszczenko przekazał swojemu adwokatowi Markowi Feyginowi list do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Dział: Swiat
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) wezwało rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, podkreślając, że jego przetrzymywanie w areszcie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i normami europejskimi.
Dział: Polska
Mark Feygin, adwokat bezprawnie zatrzymanego w Rosji korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, poinformował, że posiedzenie sądu w sprawie przedłużenia okresu tymczasowego aresztu jego podopiecznego odbędzie się 26 kwietnia.
Dział: Swiat
Parlamentarzyści Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz deputowani Rady Najwyższej Ukrainy, wymagają od Rosji uwolnienia aresztowanego dziennikarza Romana Suszczenki oraz innych więźniów politycznych.
Dział: Polityka
Strona 1 z 3