piątek, 17 marzec 2017 16:03

IO donosi (16.03.2017): Dowództwo „1 Korpusu Armijnego DRL” szykuje się do „wojny małych zespołów”

Dowództwo „1 KA DRL” przeprowadza aktywne przygotowania do „wojny małych zespołów”, która rozpocznie się wraz z pojawieniem zarośli zieleni (w latach 2015-2016 taktyka wykorzystania „małych grup”, działających z „zielonki” była bardzo rozpowszechniona wśród oddziałów „2 KA ŁRL”; dotyczyło to, miedzy innymi, linii frontu wzdłuż rzeki Doniec).


Na dzień dzisiejszy w całym szeregu oddziałów i jednostek drugiego rzutu „1 KA DRL” tworzone są specjalne zespoły rajdowo-ogniowe (grupy po 10-15 osób, z 2-3 środkami transportu i własnymi środkami prowadzenia ognia typu ciężkie granatniki i moździerze o kalibrze 82 mm, czasami działka przeciwlotnicze ZU-23-2). Podstawowym zadaniem tych zespołów jest działanie na pierwszej linii – prowadzenie rajdów na pasie ziemi niczyjej i stałe prowadzenie ostrzałów pozycji i punktów obserwacyjnych sił ATO.

W okolicach miasta Donieck, pomiędzy osiedlem Spartak a wioską Jakowliwka zauważono prowadzenie działań uszczelniających pozycje i szeregi bojowe wojsk rosyjsko-terrorystycznych. Na północ od Cmentarza Szczegłowskiego zauważono w trakcie przerzucania w kierunku pierwszej linii sił i środków bojówkarzy około 10 samochodów z siłą żywą, wyposażeniem i amunicją, a w ciągu doby widziano tu również 4 wozy opancerzone BBM oraz 2 ciężarówki z działkami przeciwlotniczymi ZU-23-2.

Dowództwo „2 KA ŁRL” przeprowadza proces uzupełniania oddziałów i jednostek z pierwszej linii w okolicach miast Brianka i Irmino. Przez wieś Mychajliwka na północ oraz w kierunku miasta Kadijiwka (byłe Stachanow) przerzucane są środki i siły okupantów – w ciągu doby 7 ciężarówek z wyposażeniem, 2 wozy pancerne MT-LB oraz 1 BMP (wszystkie wozy opancerzone są ewidentnie po naprawach i pracach renowacyjnych).

W okolicach miasta Donieck, na terenie szkoły ogólnokształcącej (dzielnica Spartak, ul. Centralna) okupanci urządzili magazyn z amunicją. Codziennie obserwuje się tu 5-6 środków transportu kołowego wjeżdżającego bądź wyjeżdżającego z terenów magazynu. Przewożone są głównie skrzynki z nabojami do broni strzeleckiej ora amunicja do moździerzy 82 i 120 mm.

W kompanii rozpoznania „9 Samodzielnego Pułku Piechoty Morskiej 1 KA DRL” (rejon Nowoazowsk) ma miejsce masowe odejście bojówkarzy z jednostki (głównie rekrutowanych wśród miejscowej ludności). Z większości „żołnierzy” niechcących kontynuować służbę w „9SPPM” część jest przenoszona do innych jednostek, włącznie z jednostkami zabezpieczenia, a część – podaje raporty o zwolnienie. Głównymi podstawami i powodami odejścia bojówkarzy nazywane są nieprofesjonalne działania dowództwa oraz notoryczne niewypłacanie „dopłat bojowych”.

W „11 PPZmot 1 KA DRL” z pozycji w okolicach strefy przemysłowej („promzony”) miasta Awdijiwka dezerterowało 3 bojówkarzy zwerbowanych wśród miejscowej ludności (tak zwanych „Piętnastotysięczników” – od 15 tysięcy rubli żołdu, proponowanego przy werbunku). Broń osobistą zostawili na pozycjach. Poszukiwaniami dezerterów zajmują się komendantury wojskowe DRL z miast Donieck, Jasynuwata oraz Makijiwka.  W trybie wzmożonym komendantury rozpracowują znajomych i adresy kontaktowe uciekinierów. Według dowódców „pułku” dezerterzy mogli być zdecydowani poddać się Siłom Zbrojnym Ukrainy. Główna fala dezercji wśród „Piętnastotysięczników” ze składu „11 SPPZmot” miała miejsce w lutym bieżącego roku, w trakcie eskalacji działań bojowych w okolicach miasta Awdijiwka.

W mieście Ługańsk miało miejsce spotkanie kierownictwa kontrolowanego przez herszta „ŁRL-u” I. Płotnickiego ruchu społecznego „Pokój Ługańszczyźnie” (ros. „Mir Ługańszczinie”) z rosyjskimi kuratorami „ŁRL-u”.  Jednego z nich przedstawiono jako pełnomocnego przedstawiciela prezydenckiej administracji FR, a drugiego – jako pełnomocnika ministerstwa rozwoju gospodarczego FR). W trakcie spotkania rosyjscy „kuratorzy” podkreślili niezbędność dalszego rozwoju „państwowości ŁRL” przy perspektywie „częściowego uznania” tej formacji przez Rosję (sens tego określenia nie wyjaśniono). W kontekście tych rozmów akcent położono również na znaczenie przygotowania i przeprowadzenia „lokalnych wyborów”, co ma sprzyjać „ostatecznej legitymizacji” samozwańczych organów władzy w „ŁRL-u”.

sprotyv.info

 

Praca w Polsce