wtorek, 18 kwiecień 2017 10:33

OBWE: Na Doniecczyźnie odnotowano najwięcej naruszeń „trybu ciszy”, w obwodzie ługańskim strzelano z „Gradów”

W obwodzie donieckim odnotowano wzrost liczby przypadków naruszenia „trybu ciszy”.

Można o tym przeczytać w raporcie OBWE, który został opublikowany na stronie misji.

Według obserwatorów, przy tym, że naruszeń trybu wstrzymania ognia na Doniecczyźnie jest więcej, wybuchów w tym regionie jest mniej - w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym odpowiednio około 475 wybuchów w stosunku do 600.

W obwodzie ługańskim odnotowano zmniejszenie liczby naruszeń „trybu ciszy” - około 120 wybuchów w stosunku do 150 w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Przy tym w miejscowości Nowoołeksandriwka obserwatorzy słyszeli 6 wybuchów, podobnych do strzałów z armaty BMP-1, a w pobliżu miejscowości Kripenśkyj obserwatorzy odnotowali 5 eksplozji, podobnych do uruchomienia rakiet BM-21 „Grad” i 6 wybuchów podobnych do wystrzałów 152-mm pocisków artyleryjskich.

„W ocenie obserwatorów, wszystkie wybuchy były związane z przeprowadzeniem ćwiczeń ze strzelania bojowego poza strefą bezpieczeństwa”, - można przeczytać w raporcie.

W leżących poza sferą wpływu Ukrainy obszarach obserwatorzy odnotowali naruszenia odpowiednich linii rozgraniczenia, w tym 7 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (BM-21), 7 z samobieżnych haubic (2С1, „Goździk”, 122 mm), 10 z haubic holowanych (pięć 2A65 „Msta-B”, 152 mm i pięć D-30 „Ropucha”, 122 mm) i 7 z czołgów (T-72), znajdujących się na terenie lotniska na południowo-wschodnich przedmieściach Ługańska.

 

Praca w Polsce