MSZ Ukrainy uzna za zwycięstwo podjęcie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jakichkolwiek działań przeciwko FR

MSZ Ukrainy uzna za zwycięstwo podjęcie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jakichkolwiek działań przeciwko FR
Podjęcie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ jakichkolwiek działań przeciwko Federacji Rosyjskiej w sprawie skargi Ukrainy będzie można uznać za zwycięstwo strony ukraińskiej.


Można o tym przeczytać w artykule „Sankcje dla obu stron: jaka będzie pierwsza decyzja Hagi w sprawie »Ukraina przeciwko Rosji«” na stronie „Europejskiej Prawdy”.

„Pozycja prawna Ukrainy jest bardzo dobrze uzasadniona; pytanie, jakie stanowisko zajmie trybunał. Przy tym Rosja wymaga, aby w ogóle nie stosować żadnych środków. Dlatego środki tymczasowe pod każdą postacią będą zwycięstwem Ukrainy”, – powiedział doradca ministra spraw zagranicznych Taras Kaczka.

Trybunał ONZ najprawdopodobniej nie spełni wszystkich próśb strony ukraińskiej. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest prośba Ukrainy o to, aby trybunał zobowiązał Federację Rosyjską do wstrzymania działania dekretu Putina o zakazaniu działalności Medżlisu Tatarów krymskich.

„Zdaniem autora tekstu, szanse na spełnienie tego punktu są bliskie zeru. I nie będzie to winą Ukrainy. Na tym etapie Haga najprawdopodobniej w ogóle nie będzie mówić o konkretnych organizacjach, ani o medżlisie, ani o DRL I ŁRL”, – można przeczytać w artykule.

Równocześnie w pośredniej decyzji MTS może zostać zachowany bezpośredni zakaz wspierania przez Rosję bojówkarzy, a to pozwoli mówić o niekwestionowanym zwycięstwa Ukrainy.

Prawnik międzynarodowy Mykoła Hnatowśkyj zauważył, że odmówienie przez MTS ONZ nałożenia jakichkolwiek środków tymczasowych na podstawie jednej z konwencji będzie złym znakiem, choć formalnie rozpatrywanie sprawy będzie kontynuowane.

„W środę zostanie ogłoszony jedynie nakaz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o zastosowaniu środków tymczasowych, do decyzji jest jeszcze daleko. Jeśli treść nakazu będzie niekorzystna, Ukraina powinna pomyśleć o »podejściu« trybunału z drugiej strony. Jednym z możliwych, choć trudnych sposobów, jest zorganizowanie odezwy Zgromadzenia Ogólnego ONZ do Międzynarodowego Trybunały Sprawiedliwości z wnioskiem o opinię doradczą”, – powiedział Hnatowśkyj.

Hnatowśkyj zauważył, że trybunał, jeśli zechce, może dość łatwo uwolnić się od ukraińskiej sprawy.

„W naszej sprawie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości już na etapie środków tymczasowych stoi przed ważnym wyborem: może albo wypełnić ważną funkcję międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w walce z terroryzmem, wydawszy rozkaz o zastosowaniu środków tymczasowych i kontynuując rozpatrywanie sprawy, lub jak najszybciej znaleźć formalną przyczynę odmówienia Ukrainie rozpatrzenia tej skargi”, – dodał Hnatowśkyj.

Artykuły powiązane