Gabinet Ministrów Ukrainy rozpatrzy dziś umowę o współpracy z Polską w dziedzinie obrony

Gabinet Ministrów Ukrainy rozpatrzy dziś umowę o współpracy z Polską w dziedzinie obrony
Gabinet Ministrów Ukrainy dziś, 17 maja 2017 roku, rozważy ratyfikację generalnego porozumienia pomiędzy Gabinetem Ministrów a rządem RP o współpracy w dziedzinie obrony oraz projekt odpowiedniego rozporządzenia Gabinetu Ministrów - czytamy w rozpisaniu porządku obrad posiedzenia Gabinetu.


Do rozpatrzenia rządu trafi również ratyfikacja umowy między Gabinetem Ministrów i rządem Mołdawii o współpracy w dziedzinie obrony i zrównoważonego rozwoju dorzecza rzeki Dniestr, a także projekt odpowiedniego rozporządzenia Gabinetu Ministrów.

Ponadto, rząd rozpatrzy szereg projektów uchwał. M.in. o nowym składzie rady nadzorczej Giełdy Rolnej, o zmianie wzorów formularzy dyplomów doktora i kandydata nauk, o wprowadzeniu zmian w zasadach wypłaty emerytur i pomocy finansowej za pośrednictwem rachunków bieżących w bankach, o zmianie rozporządzenia Gabinetu Ministrów z dnia 3 września 2008 nr 777, o stosowaniu procedury zamówień, a także o redystrybucji niektórych wydatków budżetu państwa, określonych przez Centralną Komisję Wyborczą na 2017 rok.

Rząd rozpatrzy także uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy między Gabinetem Ministrów i rządem Turcji o wniesieniu zmian do porozumienia między Gabinetem i rządem Turcji w kwestii warunków wzajemnych podróży obywateli.

Artykuły powiązane