Parlament Ukrainy zajmie się statusem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego

Parlament Ukrainy zajmie się statusem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego W. Putin na spotakniu z Synodem UKP PM
Rada Najwyższa powraca do pomysłu zapobiegania propagowania interesów rosyjskich przez cerkiew podporządkowaną Moskwie.

Sprawa nie jest łatwa, dlatego projekty ustaw uderzające bezpośrednio w Kościół Prawosławny będący częścią Patriarchatu Moskiewskiego czekają już na zakończenie ścieżki legislacyjnej od roku. Chodzi o konflikt pomiędzy Patriarchatem Moskiewskim i Kijowskim o zwierzchnictwo nad kościołem na Ukrainie. Do tego dochodzi rola i postawa cerkwi podległej Moskwie podczas zajęcia Krymu, jak i jej działalność na terenach zajętych przez separatystów. Gdy idzie o sprawy religii, trudno o dobry czas i właściwe okoliczności na wprowadzenie zmian. W pracach Rady Najwyższej widać ostatnio chęć radykalnego odcięcia się od wpływów rosyjskich, zablokowanie dostępów do sieci i portali społecznościowych popularnych w Rosji to jeden z symptomów tych działań.

Rada Najwyższa zajmie się wkrótce dwoma ustawami. Pierwsza zobowiązuje kościoły działające na Ukrainie do ponownej rejestracji w zakresie funkcjonowania i administracji. Każdy kościół będzie zobowiązany do potwierdzenia zasady przestrzegania suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy i jej prawa. Zapewnić musi również o poszanowaniu innych kościołów i związków religijnych. Jeśli dany kościół przejdzie wspomniane etapy weryfikacji, to wówczas w ciągu trzech miesięcy musi zawrzeć umowę z władzami państwowymi. Kościół legalnie działający na nowych prawach, powinien w przyszłości współpracować z administracją publiczną, przede wszystkim w zakresie zapraszania gości z zagranicy do pracy i to zarówno duszpasterskiej jak i do innych czynności. Sprawą istotną jest też zakaz współpracy z jak to określono nielegalnymi grupami zbrojnymi, czyli na przykład separatystami. Druga ustawa jest wynikiem obaw władz państwowych o reakcje wiernych na wprowadzane zmiany. Projekt w tym przypadku przewiduje serię spotkań informacyjnych, aby nie dopuścić do zmiany przynależności przez poszczególne wspólnoty religijne.


Zbigniew Wolski

Od Redakcji:

Jak poinformował zastępca szefa frakcji "Blok Petra Poroszenki" Ołeksji Honczarenko, Rada Najwyższa Ukrainy nie rozpatrywała projekty ustaw o organizacjach religijnych nr 4128 i nr 4511 na plenarnym posiedzeniu w dniu 18 maja.

W tym samym czasie, około 1,5 tysiąca zwolenników Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego stojąc pod Radą Najwyższą prowadziło modlitwy przeciwko przyjęciu wspomnianych ustaw.

 

foto: Fot.: wikiwand.com/pl/Cyryl_I_(patriarcha_Moskwy)

Artykuły powiązane