IO donosi (16.07.2017): Rosyjscy okupanci „odwołali” sezon wakacyjny w rejonie nowoazowskim

IO donosi (16.07.2017): Rosyjscy okupanci „odwołali” sezon wakacyjny w rejonie nowoazowskim
W ciągu ubiegłego tygodnia rosyjskie wojska okupacyjne znacząco zaktywizowały swe działania przeciwko oddziałom sił ATO oraz mieszkańcom cywilnym obwodów ługańskiego i donieckiego.

W ciągu ostatniego tygodnia znacząco zwiększono wykorzystywanie zakazanych przez ustalenia z Mińska systemów artyleryjskich o kalibrze 120-152 mm. Największą intensywność uderzeń ogniowych artylerii rosyjskiej w kierunku pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy zauważono na odcinkach Krymśke, Nowotoszkiwśke, a uderzenia w kierunku obiektów cywilnych – w okolicach miejscowości Kamjanka i Sartana. Ostrzały, według tradycji armii rosyjskiej, prowadzono z pozycji, ulokowanych w zamieszkanych terenach, bądź ulokowanych bezpośrednio przy zamieszkanych przez cywilną ludność miejscowościach.

Najbardziej napięta sytuacja na linii rozgraniczenia pozostaje na odcinkach: pomiędzy wioskami Szyrokyne i Czeramłyk; w okolicach miasta Dokuczajewsk; na zachodniej stronie linii Marjinka-Krasnohoriwka; od miejscowości Pisky po miasto Awdijiwka, oraz bezpośrednio w okolicach Awdijiwky. Również wysoki poziom aktywności przeciwnika jest zauważany na zachodnich i północnozachodnich przedmieściach miasta Gorłówka i przylegających do tego terenu obszarach i miejscowościach. Wzrost aktywności obserwowany jest również na całej ciągłości „łuku switłodarskiego” oraz na tak zwanym „cyplu kadijewskim” – od miejscowości Trojićke po wieś Żołobok, w tym również na odcinku „szosy Bachmuckiej” pomiędzy wioskami Smiłe i Żołobok.

Odnotowano wzrost aktywności grup rozpoznawczo-dywersyjnych (DRG) okupantów w okolicach „szosy Bachmuckiej”, Gorłówki, Awdijiwki, Doniecka i Szyrokyne. W okolicach miasteczka Chrestiwka (byłe Kirowśke) ulokowano obóz szkoleniowy dla grup dywersyjno-rozpoznawczych (DRG). Dowódcami i instruktorami w centrum szkoleniowym są żołnierze Sił Zbrojnych FR oraz funkcjonariusze FSB RF.

W celu zastraszania miejscowej ludności oraz dyskredytacji Sił Zbrojnych Ukrainy oddziały artyleryjskie „4 Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej” oraz „Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej 2 KA ŁRL” przeprowadziły szereg uderzeń ogniowych, skierowanych na miejscowości, znajdujące się pod bezpośrednio kontrolą okupantów: Hołubiwśke, Donećke, Kałynowe, Irmine, Perwomajsk, Słowianoserbśk, Żowte.

Wśród dowódców „2 Korpusu Armijnego ŁRL”, rosyjskich oficerów kadrowych, wzrasta poziom nieufności wobec „lokalnych” dowódców bojówkarzy. Są oni oskarżani o przekłamania na temat sytuacji w oddziałach. Upiększane są stan i poziom „dyscypliny wojskowej” , stan sprzętu i uzbrojenia, gotowości bojowej i sytuacja ogólna jednostek. Za „lukrowanie rzeczywistości” 2 dowódcom środkowego ogniwa rosyjskich wojsk okupacyjnych grozi usunięcie z zajmowanych urzędów.

W celu uzupełnienia zapasów uzbrojenia, amunicji i paliwa wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu z terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatniego tygodnia do obwodów ługańskiego i donieckiego przerzucono w trybie pilnym ponad 1380 ton paliwa i smarów oraz około 300 ton amunicji.

Do „1 Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej” oraz do „2 SBPZmot” wchodzących do składu „1 Korpusu Armijnego DRL” w celu ich dokompletowania zaczęto intensywnie dostarczać sprawny sprzęt samochodowy (pełnymi kompanijnymi i plutonowymi kompletami). Są to głównie ciężarówki, które przebywały na „konserwacji” i przez długi czas były na przechowaniu w bazach technicznych służby transportowej Sił Zbrojnych FR (głównie na terenach Południowego Okręgu Wojskowego SZ FR). Wcześniej dostawy tego typu wyposażenia dla formacji zbrojnych „Ł|DRL” rosyjskie dowództwo wysyłało nieregularnie. Dostarczano sprzęt nieukompletowany i uszkodzony bądź niesprawny i wymagający renowacji.

W „1 Samodzielnej Brygadzie Artylerii” („Kalmius”) z „1 KA DRL” wojsk okupacyjnych specjaliści rosyjscy przeprowadzają remanent podstawowego uzbrojenia. W pierwszej kolejności dotyczy to systemów artyleryjskich i środków transportu. Po ustaleniu poziomu zużycia i przydatności sprzętu dowództwo brygady liczy na znaczące odnowienie posiadanego uzbrojenia dzięki dostawom broni i sprzętu z FR.

W miejscowościach Siedowe i Obryw w rejonie nowoazowskim we wszystkich pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych rozlokowano żołnierzy armii regularnej FR. Przed wskazanymi miejscowościami rozmieszczono punkty kontroli, ograniczając w ten sposób ruch lokalnym mieszkańcom, którzy nie posiadają odpowiedniego zameldowania. Rosyjscy wojskowi mają zakaz opuszczania terenu ośrodków wypoczynkowych. Właścicielom i dzierżawcom wspomnianych ośrodków władze okupacyjne rejonu nowoazowskiego ogłosiły: sezonu wakacyjnego w tym roku nie będzie.

Okupanci rosyjscy nadal wzmacniają pierwszą linię pozycji ogniowych w okolicach miasta Donieck. Na pozycje terrorystów w okolicach osiedla Trudowskije przerzucono oddział moździerzy o kalibrze 120 mm. Na odcinku pomiędzy dzielnicą Żyłpłoszczadka a osiedlem Trudowskije odnotowano przygotowanie kilku nowych zamkniętych pozycji ogniowych.

Na północ od miasta Jasynuwata zaobserwowano koncentrację rezerwy taktycznej wojsk okupacyjnych (okolice miejscowości Wasyliwka i Betmanowe). Do tego rejonu przerzucono grupy pancerne przeciwnika, wchodzące do składu „3 SBPZmot” (ogólna ilość sprzętu opancerzonego – 10 wozów).

Odnotowano częściowe wyprowadzenie z pozycji artylerii przeciwnika, wcześniej skupionej w okolicach „szosy Bachmuckiej”. Po zmierzchu, skrycie, omijając miejsca zamieszkane przez ludność cywilną w kierunku południowym przejechały kolumny transportu, a w ich składzie – 2 samobieżne systemy artyleryjskie SAU 2S1 „Gwozdika”, 4 działa 152 mm typu D-20 oraz kilka wozów opancerzonych MT-LB i wojskowe ciężarówki.

Wśród ludności tymczasowo okupowanych terenów obwodów donieckiego i ługańskiego wrasta niezadowolenie wobec obywateli rosyjskich, zajmujących posady kierownicze tak w formacjach zbrojnych, jak i w administracji lokalnej. Głównym powodem jest pełna kontrola sprawowana przez Rosjan (tak zwanych przedstawicieli przywódców „DRL-u” i „ŁRL-u”) nad przepływem środków pieniężnych i materialnych w samozwańczych republikach. W rozmowach prywatnych przedstawiciele formacji zbrojnych i „miejscowe autorytety” skarżą się na to, że „rosyjscy naczelnicy” kradną na taką skalę, że dla innych nic nie zostaje, a wojska rosyjskie gwarantują im odpowiednią „przykrywkę”. Przy czym biurokraci, wywodzący się z klanów „donieckich” nie są praktycznie rzecz biorąc dopuszczalni do podziału i dystrybucji środków materialnych i pieniędzy.

Przedstawiciele jednostki tak zwanego „MSW DRL” w mieście Gorłówka są poważnie zaniepokojeni biznesem „żołnierzy” z „3 SBPZmot”. Wykorzystują oni ten fakt, że z niektórych dzielnic Gorłówki wyjechała większość mieszkańców, i zorganizowali masową uprawę konopi na przygotowanych w tym celu „plantacjach” (większość „plantacji” znajduje się w północnej i północno-wschodniej częściach miasta). Jako siłę roboczą w „produkcji rolnej” wykorzystują miejscowych bezdomnych i „osoby aspołeczne”, a „opiekę” nad biznesem sprawują, zdaniem „funkcjonariuszy milicji”, dowódcy szeregu oddziałów „3 SBPZmot” wojsk rosyjsko-terrorystycznych.

sprotyv.info

Artykuły powiązane