poniedziałek, 17 lipiec 2017 13:12

NBU obawia się wzrostu inflacji z powodu nadmiernego zwiększenia emerytur i wynagrodzeń

„W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi Narodowy Bank Ukrainy (NBU) wskazał nadmierne zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń socjalnych jako jedno z największych ryzyk niewykonania celu inflacyjnego w 2018 roku”, - można przeczytać w oświadczeniu zarządu ds. rozwoju podstawowych zasad polityki pieniężnej na 2018 rok.

„Wzrost orientacji rządu Ukrainy na finansowanie bieżących wydatków społecznych może prowadzić nie tylko do przyspieszenia inflacji, ale i do ograniczenia inwestycji publicznych i wzrostu zadłużenia, negatywnie wpływać na średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego”, – podkreślono w dokumencie, opublikowanym na stronie internetowej NBU, przekazuje Interfax-Ukraina.

Według niego, najważniejszym czynnikiem niepewności jest rozwój sytuacji na wschodzie Ukrainy. „W przypadku korzystnego dla Ukrainy rozwoju sytuacji obniżenie premii zamiast ryzyka będzie zwiększać atrakcyjność inwestycyjną, przyczyniając się do napływu kapitału, przyspieszenia wzrostu gospodarczego i determinując nacisk rewaluacyjny na hrywnę”, – wskazuje NBU.

Wśród innych podstawowych zagrożeń dla inflacji i wzrostu gospodarczego w 2018 roku wskazano powolne wprowadzanie reform.

„Kluczowym ryzykiem politycznym dla stabilności makroekonomicznej jest powolne wprowadzanie reform, przewidzianych przez ogólny program Ukrainy z MFW, oraz opóźnienia lub wstrzymanie wpływania oficjalnego finansowania”, – można przeczytać w dokumencie.

Ekonomiczne konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń pogorszą się z powodu zbliżania się szczytu wypłat z tytułu długu państwowego i quasi-państwowego w latach 2018-2019.

Zgodnie z dokumentem, niepewność rozwoju inflacji jest związana z taryfami regulowanymi administracyjnie, między innymi na energię, co może w krótkim okresie doprowadzić do wahania inflacji w obie strony.

Narodowy Bank Ukrainy stawia sobie za cel zmniejszenie inflacji z 12,2% w 2016 roku do 8%+/-2% w 2017 roku, 6%+/-2% – w 2018 roku, 5%+/-1% - w 2019 roku.

 

Praca w Polsce