OBWE rozmieściła obserwatorów w Stanicy Ługańskiej w trybie całodobowym

OBWE rozmieściła obserwatorów w Stanicy Ługańskiej w trybie całodobowym
Siedmiu członków Misji będzie przez całą dobę przebywać w bazie.

Specjalna Misja Monitoringowa OBWE 19 sierpnia 2017 roku umieściła obserwatorów we frontowej bazie patrolowej Misji w Stanicy Ługańskiej w trybie całodobowym. Służba prasowa SMM zawiadamia o tym na Facebooku.

Zaznaczono, że siedmiu członków Misji będzie przez całą dobę przebywać w bazie. SMM oczekuje, że stała obecność obserwatorów w bazie pozwoli rozszerzyć możliwości monitoringu "w tym niezwykle ważnym miejscu", na moście w Stanicy Ługańskiej.

Według danych OBWE tutejsza sytuacja jest bardzo niestabilna, przy czym we wskazanej okolicy znajduje się jedyny w całym obwodzie ługańskim punkt kontrolny wjazdu i wyjazdu.

"Wykorzystujemy szeroki wachlarz technologii nadzoru nad tym obszarem, w tym kamerę termowizyjną do nocnego monitoringu. Jednak tylko obserwatorzy mogą komunikować się z cywilami oraz być oczami i uszami społeczności międzynarodowej. Od teraz będą oni bliżej ludzi w tej okolicy i zdołają zdawać dokładniejsze raporty o potrzebach i zaniepokojeniu ludności cywilnej", - powiedział pierwszy zastępca szefa SMM Alexander Hug.

Misja uważa, że rozmieszczenie obserwatorów w trybie całodobowym to krok SMM OBWE na drodze do normalizacji sytuacji w Stanicy Ługańskiej.

"Bez względu na osiągnięte porozumienia o wycofaniu sił i środków w okolicy Stanicy Ługańskiej strony do tej pory ich nie wykonały. Właściwie jedynym przemieszczeniem sił i środków, które obserwowaliśmy w tym rejonie, było posuwanie się naprzód. Ponadto na tym odcinku wciąż są miny i niewybuchy", - stwierdziła instytucja.

Jak wiadomo, SMM ma 10 frontowych baz patrolowych, a mianowicie w miejscowościach Wołnowacha, Pokrowsk, Switlodarsk, Nowoajdar, Stanica Ługańska, Szczastia, Popasna, Kadijiwka, Horliwka i Debalcewe.

Artykuły powiązane