W kilku ministerstwach Ukrainy pojawią się wydziały planowania strategicznego i integracji europejskiej - decyzja Gabinetu Ministrów

W kilku ministerstwach Ukrainy pojawią się wydziały planowania strategicznego i integracji europejskiej - decyzja Gabinetu Ministrów
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził utworzenie w ramach reformy zarządzania wydziałów w ramach 10 ministerstw i Kancelarii Gabinetu Ministrów.
Odpowiednia decyzja została podjęta na posiedzeniu rządu w piątek, 18 sierpnia, przekazuje CTS powołując się na Interfax-Ukraina.

W projekcie uchwały podkreślono, że wydziały zostaną utworzone w 2017 roku w 10 ministerstwach, a mianowicie: Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Polityki Agrarnej i Żywności, Ministerstwie Energetyki i Przemysłu Węglowego, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej i Ministerstwie Polityki Społecznej.

Przy tym we wszystkich tych ministerstwach, oprócz branżowych wydziałów, utworzone zostaną wydziały planowania strategicznego i integracji europejskiej.

Liczba pracowników wydziałów i grup eksperckich będzie ustalana przez sekretarza stanu ministerstwa, w zależności od stopnia trudności powierzonych zadań.

Oddziały służb, uprawnienia i funkcje, które przejdą pod kontrolę wydziałów, będą w dalszym ciągu pracować do zapełnienia 50% miejsc pracy w wydziałach, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powołania kierownika wydziału.

Artykuły powiązane