Na odbudowę ukraińskich dróg zostanie przeznaczone 8,14 mld hrywien

Na odbudowę ukraińskich dróg zostanie przeznaczone 8,14 mld hrywien
W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy zabezpieczyła 8 mld 140 mln hrywien na odbudowę dróg w ramach eksperymentu dotyczącego przekazania 50% nadwyżek z wpływów celnych.

W ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku do budżetu państwa wpłynęło 196,3 mld hrywien z opłat celnych. Orientacyjne wskaźniki Ministerstwa Finansów Ukrainy zostały przekroczone o 12,2%, wobec czego dodatkowo zabezpieczono 21,3 mld hrywien.

Jak poinformował służba prasowa urzędu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku rzeczywiste wpływy wzrosły o 34,9%, czyli prawie o 50,8 mld hrywien.

W sierpniu przekazano 26,9 mld hrywien opłat celnych, co stanowi 101,2% planu Ministerstwa Finansów. Uzyskano 321 mln hrywien nadwyżki. W porównaniu z sierpniem 2016 roku przychody wzrosły o 23,9%, czyli prawie o 5,2 mld hrywien. Średnie dzienne wpływy w sierpniu 2017 roku wyniosły 1,2 mld hrywien, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi o 24%, czyli o 236 mln hrywien więcej.

W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku 10% nadwyżek, które przeznaczane są w szczególności na rozwój i odbudowę stanowisk celnych, wyniosło ponad 2 mld hrywien, w tym za styczeń – 225,6 mln hrywien, za luty – 203,9 mln hrywien, za marzec – 369,4 mln hrywien, za kwiecień – 286,5 mln hrywien, za maj – 422,0 mln hrywien, za czerwiec – 346,5 mln hrywien, za lipiec – 178,6 mln hrywien, a za sierpień – 28,2 mln hrywien.

Artykuły powiązane