środa, 13 wrzesień 2017 13:53

Żołnierze z LITPOLUKRBRIG uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach Rapid Trident-17 na Ukrainie

Ceremonia otwarcia ćwiczeń Rapid Trident-17 odbyła się 11 września na terenie Ośrodka Poligonowego w Jaworowie na Ukrainie.

W ćwiczeniach bierze udział około 1 800 żołnierzy z 14 krajów, w tym Bułgarii, Kanady, Estonii, Włoch, Gruzji, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Wśród żołnierzy z krajów i państw NATO oraz państw partnerów NATO uczestniczących w ćwiczeniu znajduje się również grupa oficerów z Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.

„Te duże wielonarodowe ćwiczenia są w części produktem naszej brygady. Aktywnie uczestniczyliśmy razem z naszymi partnerami z Sił Lądowych USA Europa w procesie przygotowania ćwiczeń. Teraz w fazie realizacji, będziemy występować w roli dowództwa szczebla nadrzędnego (ang. HICON - Higher Control) ćwiczących wojsk", - stwierdził ppłk Dariusz Czekaj zastępca szefa Sztabu ds. Operacyjnych.

Jak przekazuje służba prasowa brygady, szef Sztabu LITPOLUKRBRIG ppłk Eligijus Senulis podkreślił, że ćwiczenia mają na celu dalsze zacieśnienie współpracy z NATO oraz USAREUR (United States Army Europe), co pozwala rozwijać możliwości działania Brygady, doskonalić współdziałanie z partnerami oraz zwiększać zaangażowanie w kolejnych ćwiczeniach.

Podczas ceremonii otwarcia płk David Jordan dowódca amerykańskiej 45 Brygadowej Grupy Bojowej (45th Infantry Brigade Combat Team) oraz Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina (Joint Multinational Training Group - Ukraine, JMTG-U) zaznaczył, że ćwiczenia, takie jak Rapid Trident, dają możliwość uczyć się na błędach bez ponoszenia konsekwencji.

„Każdy powinien wykorzystać tę okazję, skoncentrować się na ciężkiej pracy, gromadzeniu doświadczeń, obserwacji, bo zdecydowanie lepsza jest nauka na błędach na ćwiczeniach, niż na polu bitwy, gdzie może kosztować cenę najwyższą”, - podkreślił on.

Odbywające się co roku ćwiczenia Rapid Trident służą umacnianiu zdolności współdziałania operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy, USA oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich. Tegoroczne ćwiczenia odbywają się w dniach 8-23 września 2017 roku na obiektach Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa i Operacji Pokojowych (International Peacekeeping and Securite Centre, IPSC) w Jaworowie na Ukrainie.

Ćwiczenia mają na celu wspieranie interoperacyjności między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, sojusznikami z NATO oraz krajami partnerskimi. Koncentruje się na operacjach pokojowych oraz stabilizacyjnych. Prowadzone na poziomie brygady jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, zintegrowane z ćwiczeniem taktycznym z wojskami na poziomie batalionu oraz plutonu.

LITPOLUKRBRIG uczestniczy w międzynarodowych ćwiczeniach Rapid Trident-17 na Ukrainie

Ceremonia otwarcia ćwiczeń Rapid Trident-17 odbyła się 11 września na terenie Ośrodka Poligonowego w Jaworowie na Ukrainie.

W ćwiczeniach bierze udział około 1 800 żołnierzy z 14 krajów, w tym Bułgarii, Kanady, Estonii, Włoch, Gruzji, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Wśród żołnierzy z krajów i państw NATO oraz państw partnerów NATO uczestniczących w ćwiczeniu znajduje się również grupa oficerów z Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.

„Te duże wielonarodowe ćwiczenia są w części produktem naszej brygady. Aktywnie uczestniczyliśmy razem z naszymi partnerami z Sił Lądowych USA Europa w procesie przygotowania ćwiczeń. Teraz w fazie realizacji, będziemy występować w roli dowództwa szczebla nadrzędnego (ang. HICON - Higher Control) ćwiczących wojsk", - stwierdził ppłk Dariusz Czekaj zastępca szefa Sztabu ds. Operacyjnych.

Jak przekazuje służba prasowa brygady, szef Sztabu LITPOLUKRBRIG ppłk Eligijus Senulis podkreślił, że ćwiczenia mają na celu dalsze zacieśnienie współpracy z NATO oraz USAREUR (United States Army Europe), co pozwala rozwijać możliwości działania Brygady, doskonalić współdziałanie z partnerami oraz zwiększać zaangażowanie w kolejnych ćwiczeniach.

Podczas ceremonii otwarcia płk David Jordan dowódca amerykańskiej 45 Brygadowej Grupy Bojowej (45th Infantry Brigade Combat Team) oraz Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina (Joint Multinational Training Group - Ukraine, JMTG-U) zaznaczył, że ćwiczenia, takie jak Rapid Trident, dają możliwość uczyć się na błędach bez ponoszenia konsekwencji.

„Każdy powinien wykorzystać tę okazję, skoncentrować się na ciężkiej pracy, gromadzeniu doświadczeń, obserwacji, bo zdecydowanie lepsza jest nauka na błędach na ćwiczeniach, niż na polu bitwy, gdzie może kosztować cenę najwyższą”, - podkreślił on.

Odbywające się co roku ćwiczenia Rapid Trident służą umacnianiu zdolności współdziałania operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy, USA oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich. Tegoroczne ćwiczenia odbywają się w dniach 8-23 września 2017 roku na obiektach Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa i Operacji Pokojowych (International Peacekeeping and Securite Centre, IPSC) w Jaworowie na Ukrainie.

Ćwiczenie ma na celu wspieranie interoperacyjności między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, sojusznikami z NATO oraz krajami partnerskimi. Koncentruje się na operacjach pokojowych oraz stabilizacyjnych. Prowadzone na poziomie brygady jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, zintegrowane z ćwiczeniem taktycznym z wojskami na poziomie batalionu oraz plutonu.

 

Praca w Polsce