Ukraina i Wielka Brytania wprowadziły zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ukraina i Wielka Brytania wprowadziły zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Ukraina i Wielka Brytania wprowadziły zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między rządami Ukrainy i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Czytamy o tym w komunikacie Ministerstwa Finansów Ukrainy.

Jak poinformowano, w poniedziałek 9 października w Londynie, w ramach współpracy dwustronnej minister finansów Ukrainy Ołeksandr Danyluk wraz z ministrem Wielkiej Brytanii do spraw Europy i Ameryki Alanem Duncanem podpisali protokół o wprowadzeniu zmian do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między rządami Ukrainy i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Podpisanie protokołu ma na celu unikanie podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych, które powstają na terenach obu krajów.

Zostanie to osiągnięte zarówno poprzez podzielenie prawa do opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów między Ukrainą i Wielką Brytanią w zależności od miejsca ich występowania, jak i poprzez uwzględnienie w zobowiązaniach podatkowych podatnika jednego państwa kwot podatków, zapłaconych na terytorium innego państwa.

Zdaniem Ministerstwa Finansów Ukrainy, stworzy to korzystne warunki dla inwestorów z Ukrainy i Wielkiej Brytanii; pobudzi inicjatywy biznesowe przedsiębiorców; ureguluje kwestie międzynarodowego opodatkowania dochodów w stosunkach dwustronnych między państwami.

Artykuły powiązane