Ukraina powinna skupić się na wykonywaniu Umowy o stowarzyszeniu, a nie na unii celnej – przedstawicielstwo UE

Ukraina powinna skupić się na wykonywaniu Umowy o stowarzyszeniu, a nie na unii celnej – przedstawicielstwo UE
Unia Europejska rozważa możliwość zawarcia unii celnej z Ukrainą, ale na razie nie uważa tego pomysłu za użyteczny.

Czytamy o tym w odpowiedzi przedstawicielstwa UE na Ukrainie na zapytanie „Europejskiej Prawdy”.

„Rozpatrujemy unię celną z Ukrainą jako długookresową opcję, ale to nie czyni z niej czynnika mobilizującego w perspektywie krótkookresowej. Przejście do unii celnej na tym etapie będzie opóźniać znaczące wysiłki, które są niezbędne w celu osiągnięcia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu”, - czytamy w odpowiedzi.

„Należy przypomnieć, że niedawno zawarliśmy Porozumienie o stowarzyszeniu/pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Ukrainą, która wciąż wymaga wypełnienia dużej ilości zadań... Szybkość realizacji pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu zależy od strony ukraińskiej, która obecnie powinna skupić się na tym zadaniu, jednocześnie kontynuując pogłębianie naszych stosunków handlowych i czynienie ich bardziej wydajnymi i swobodnymi”, - dodano w przedstawicielstwie.

Przypomnijmy, że na początku września prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ogłosił w parlamencie sposoby dalszej integracji z Unią Europejską. Jako jedno z kluczowych zadań prezydent wskazał utworzenie unii celnej z UE. Później prezydent ogłosił, że oficjalnie przedstawił tę propozycję UE.

Oznacza to, że kraje, które zawarły unię celną, mają takie same stawki celne dla wszystkich państw trzecich i (teoretycznie) w pełni otwierają dla siebie swoje rynki. Teraz w UE unia celna obowiązuje tylko z Turcją.

Artykuły powiązane