15 mln ha gruntów na Ukrainie jest zdegradowanych

15 mln ha gruntów na Ukrainie jest zdegradowanych
Powierzchnia mało produktywnych i zanieczyszczonych gruntów na terenie Ukrainy wynosi prawie 15 mln ha.
Poinformował o tym dyrektor Narodowego Centrum „Instytut Gruntoznawstwa i Agrochemii im. A. N. Sokołowskiego”, akademik Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Swiatosław Baliuk.

„Na Ukrainie jest ponad 800 gatunków gleb, a ponad 60% z nich to czarnoziemy. Powierzchnia zdegradowanych gleb jest niesamowita: według różnych szacunków wynosi ona od 10 do 15 mln ha. W ciągu 130 lat zawartość próchnicy w czarnoziemach zmniejszyła się o 30%”, — powiedział Baliuk.

Jak jest przekonany, monitoringiem jakości gleby powinien zajmować się wyspecjalizowany ośrodek, rejestrujący grunty we wszystkich regionach Ukrainy.

„Bazy danych Instytutu Gruntoznawstwa zawierają 18 tysięcy badań polowych, które należy przeprowadzić. Ostatni raz jakościowe badania gruntów w całej Ukrainie przeprowadzono ponad 30 lat temu” — powiedział uczony.

Według szacunków Instytutu Gruntoznawstwa koszt prac w zakresie monitoringu jakości i ochrony gleb wyniesie około 60 mld hrywien.

„Należy utworzyć centrum zasobów, zajmujące się jakością ziem. Opracowaliśmy Narodową Cyfrową Mapę Gruntów, na którą nanieśliśmy dane o ich jakości oraz o tym, gdzie można wprowadzić nowe dane w celu jej zachowania. Mapa pozwoli specjalistom ds. monitoringu jakości gruntów pracować wydajniej”, — zaznaczył Baliuk.

Artykuły powiązane