wtorek, 17 październik 2017 13:16

Ukraina złożyła do Światowej Organizacji Handlu trzeci pozew przeciwko Rosji

Ukraina skierowała wniosek do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o przeprowadzenie konsultacji z Federacją Rosyjską w związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi importu ukraińskich produktów przez stronę rosyjską, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

„W latach 2013-2015 Rosja wprowadziła szereg środków ograniczających w odniesieniu do importu soków, piwa, wyrobów cukierniczych, tapet ukraińskiej produkcji”, - poinformowało ministerstwo.

Zdaniem strony ukraińskiej, ograniczenia importu ukraińskich produktów nie odpowiadają zobowiązaniom Rosji wobec WTO, a także postanowieniom szeregu umów, między innymi Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, Umowy o uproszczeniu procedur handlowych, Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu i Porozumienia w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych, wyjaśniło ministerstwo.

Tym razem aktywna pozycja Ukrainy w WTO polega na tym, że sprawa ta będzie pierwszą w Organie Rozstrzygania Sporów WTO, w której zostaną zakwestionowane postanowienia Umowy o uproszczeniu procedur handlu, podkreśla ministerstwo.

Zgodnie z procedurą, Rosja powinna w ciągu 10 dni wysłać odpowiedź na otrzymane żądanie. Po potwierdzeniu przez stronę rosyjską gotowości do przystąpienia do konsultacji, zostanie uzgodniony ich czas i miejsce.

Światowa Organizacja Handlu rozpatruje cztery spory między Ukrainą i Rosją: w dwóch Ukraina występuje w charakterze powoda, a w dwóch pozwanego.

Jeden z ukraińskich pozwów dotyczy transportu kolejowego i wagonów: w tej sprawie strona ukraińska posunęła się najdalej, decyzja powinna zapaść w kwietniu 2018 roku.

Drugi pozew Ukrainy dotyczy zakazu tranzytu – ta sprawa również posuwa się do przodu bardzo powoli.

Wśród pozwów do WTO, które Rosja złożyła przeciwko Ukrainie, pierwsza sprawa tocząca się w odniesieniu do środków antydumpingowych dotyczących importu azotanu amonu jest w fazie rozpatrywania sporu. Decyzji w tej sprawie można spodziewać się nie wcześniej niż w pierwszym kwartale przyszłego roku. Druga sprawa to kompleksowy pozew Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w odniesieniu do sankcji i szeregu innych ograniczeń, w tym środków z zakresu przeciwdziałania agresji.

Moskwa kwestionuje ponad dziesięć aktów prawnych i normatywnych przyjętych w ciągu ostatnich trzech lat przez ukraińskiego prezydenta, rząd, parlament, ministerstwa i Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w odniesieniu do Rosji (mowa między innymi o zakazie wwozu na Ukrainę towarów rosyjskich, embargo na rosyjskie filmy i programy telewizyjne, itp.).

 

Praca w Polsce