czwartek, 19 październik 2017 13:51

Na Ukrainie przyjęto uchwałę odnośnie reformy medycyny

Rada Najwyższa Ukrainy na porannym posiedzeniu przyjęła w całości projekt ustawy „O gwarancjach finansowych świadczenia usług lekarskich i środków medycznych”, zgłoszony przez rząd.
Odpowiedni projekt ustawy poparło 240 ludowych deputowanych, przekazują ukraińskie media.

Ustawa przewiduje, że państwo gwarantuje pokrycie kosztów usług medycznych, związanych z ratownictwem medycznym, podstawową opieką zdrowotną, wtórną (specjalistyczną) pomocą medyczną, trzeciorzędową (wysoce wyspecjalizowaną) pomocą medyczną, medycyną paliatywną, rehabilitacją, opieką medyczną dzieci do lat 16, pomocą medyczną w okresie ciąży i porodu.

Przy tym podkreśla się, że program gwarancji medycznych określa wykaz i zakres usług medycznych i leków, pokrycie kosztów których jest gwarantowane ze środków Państwowego Budżetu Ukrainy.

Ustawa przewiduje również, że usługi medyczne i leki, które nie są uwzględnione w programie gwarancji medycznych nie podlegają pokryciu ze środków Państwowego Budżetu Ukrainy, przewidzianych na realizację programu gwarancji medycznych, ale mogą być pokrywane ze środków Państwowego Budżetu Ukrainy, przewidzianych na realizację odpowiednich programów rządowych i przedsięwzięć, budżetów lokalnych, ubezpieczeń zdrowotnych, osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, nie zakazanych przez prawo.

Przy tym zaznacza się, że w placówkach służby zdrowia o państwowej i komunalnej formie własności, które są dostawcami usług medycznych w ramach programu gwarancji medycznych, zakres płatnych usług medycznych, nie wchodzących w program gwarancji medycznych, może wynosić nie więcej niż 20% wszystkich świadczonych usług, jednak to ograniczenie obowiązuje do końca 2024 roku.

 

Praca w Polsce