sobota, 21 październik 2017 10:19

29 października Polska i Ukraina przejdą na czas zimowy

Przejście na czas zimowy w 2017 roku w Polsce tak jak i na Ukrainie odbędzie się 29 października.

Przestawienie zegarków na Ukrainie reguluje rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z 13 maja 1996 nr 509 w sprawie procedury obliczania czasu na terytorium Ukrainy.

„Wprowadza się na terytorium Ukrainy następującą kolejność obliczania czasu: czas drugiej strefy czasowej (czas kijowski) z corocznym przesunięciem wskazówki godzinowej zegara w ostatnią niedzielę marca o godzinie 3:00 o 1 godzinę do przodu i w ostatnią niedzielę października o 4:00 o 1 godzinę do tyłu”, - podkreślono w dokumencie.

Letni i zimowy sposób obliczania czasu po raz pierwszy został wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1908 roku w celach oszczędzania i bardziej racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w ciągu doby. W ZSRR przejście na czas zimowy i letni regularnie prowadzono w 1981 roku. Obecnie ponad 110 krajów na całym świecie przechodzi na czas letni i zimowy.

W 2011 roku Rada Najwyższa Ukrainy próbowała odejść od przesuwania zegarków na czas zimowy, ale pod presją opinii publicznej podjętą uchwałę uchylono.

 

Praca w Polsce