Ilu Ukraińców jest gotowych sprzedać swój głos: uderzające dane

Ilu Ukraińców jest gotowych sprzedać swój głos: uderzające dane
Prawie połowa Ukraińców (49%) jest gotowa sprzedać głos z powodu braku wiary w wyniki.

Jak informuje "Kanał24" powołując się na dane Rady Europy, prawie 65% Ukraińców miało do czynienia z nielegalną agitacją podczas wyborów. Z przekupywaniem wyborców miał do czynienia co siódmy obywatel Ukrainy. 6% Ukraińców jest gotowych sprzedać swój podpis na karcie do głosowania. Głównym powodem jest niezadowalająca sytuacja materialna (65%).

Co piąty z tych, którzy chcą wzbogacić się na głosowaniu, jak mówi, robi to z uwagi na brak kary.

Jedynie tylko 14% Ukraińców wie o odpowiedzialności karnej dla wyborców. Sprzedaż głosu podlega karze grzywny do 5 tysięcy hrywien lub 2 lat prac społecznie użytecznych.

Artykuły powiązane