„Cisza” na Donbasie i bezpieczeństwo ludności: Sajdik opowiedział o spotkaniu w Mińsku

„Cisza” na Donbasie i bezpieczeństwo ludności: Sajdik opowiedział o spotkaniu w Mińsku
Kwestie przestrzegania trybu wstrzymania ognia na Donbasie były najważniejsze podczas ostatnich negocjacji w Mińsku.

Jak przekazuje BELTA, specjalny przedstawiciel OBWE w trójstronnej kontaktowej w grupie Martin Sajdik powiedział o tym dziennikarzom.

„W świetle wydarzeń ostatniego tygodnia kwestie przestrzegania trybu wstrzymania ognia i bezpieczeństwa ludności cywilnej w strefie konfliktu były najważniejsze dla trójstronnej grupy kontaktowej i jej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, – powiedział Sajdik. – W ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby przypadków naruszenia trybu wstrzymania ognia. W zeszłym tygodniu w porównaniu z poprzednim liczba ta wzrosła o 14%, a wczoraj tylko w ciągu doby liczba przypadków naruszenia sięgnęła dwóch tysięcy, co stanowi smutny rekord drugiej połowy tego roku”.

Trójstronna grupa kontaktowa po raz kolejny podkreśliła, że wszystkie naruszenia zawieszenia broni, zwłaszcza w pobliżu obiektów infrastruktury cywilnej, stanowią zagrożenie dla ludności. W pełni zdając sobie sprawę ze wszystkich tych czynników ryzyka i zagrożeń, strony potwierdziły swoje zobowiązanie do pełnego i bezterminowego trybu wstrzymania ognia, a także uzgodniły treść wspólnego oświadczenia.

„Trójstronna grupa kontaktowa z udziałem przedstawicieli oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i oddzielnych rejonów obwodu ługańskiego potwierdza swoje pełne poparcie dla rozejmu, ogłoszonego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, a także bezwarunkowego wykonania dodatkowych działań, mających na celu zapewnienie kompleksowego i zrównoważonego, bezterminowego wstrzymania ognia, w tym do wykonania wszystkich odpowiednich rozkazów”, – zaprezentował treść oświadczenia Martin Sajdik.

Uczestnicy gospodarczej grupy roboczej omówili kwestie zaopatrzenia w wodę, a mianowicie bieżące rozliczenia i spłaty zadłużenia za dostawy wody. Omówiono między innymi dostawy wody w systemie „Karbonit”.

„Mam nadzieję, że w najbliższym czasie strony znajdą rozwiązanie, pozwalające wznowić pełne funkcjonowanie tego systemu”, – powiedział Sajdik. Grupa robocza kontynuowała również rozpatrywanie możliwości spłaty zadłużenia byłych pracowników ukraińskich kolei w oddzielnych rejonach obwodu donieckiego i oddzielnych rejonach obwodu ługańskiego.

Podczas pracy humanitarnej grupy roboczej ambasador Toni Frisch poinformował o swojej kolejnej podróży do obwodu ługańskiego, gdzie odwiedzał ośrodki po obu stronach linii rozgraniczającej, a także przejścia graniczne „Zołote” i „Stanica Ługańska”. Grupa kontynuowała dyskusję na temat możliwości wymiany przetrzymywanych w związku z konfliktem osób. Sajdik przekonująco wezwał strony do wykazania humanitarności i zrobienia wszystkiego, co możliwe, by uwolnić więźniów przed świętami Bożego Narodzenia.

Polityczna grupa robocza kontynuowała omawianie zagadnień związanych z modalnością realizacji tzw. „formuły Steinmeiera” w kontekście przedłużenia obowiązywania ustawy o specjalnym statusie oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i oddzielnych rejonów obwodu ługańskiego oraz negocjacji w „formacie normandzkim”.

Artykuły powiązane