IO donosi (17.11.2017): W DRL krążą pogłoski o przybyciu do Awdijiwki polskiej jednostki „GROM”

IO donosi (17.11.2017): W DRL krążą pogłoski o przybyciu do Awdijiwki polskiej jednostki „GROM”
Odnotowane wcześniej przez sieć informatorów grupy IO przerzucenie sił i środków, wzmocnienie sił wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu powodują na niektórych odcinkach nagły wzrost aktywności przeciwnika.

Przykładowo w ciągu ostatnich kilku dni, zaostrzyła się sytuacja w okolicach „łuku switłodarśkiego” – okupanci na tym obszarze intensywnie ostrzeliwali (wykorzystując moździerze 82 mm) pierwszą linie pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy na północ od wsi Łozowe.

W ciągu ostatnich dni odnotowano następujące przemieszczenia sił i środków wojsk okupacyjnych:

- W Doniecku na ulicy Pietrowskiego w kierunku dzielnicy Trudowskije okupanci przerzucali moździerze. Odnotowano przerzucenie około 5 moździerzy o kalibrze 120 mm 2S12 „Sanie” na przyczepach oraz 2 działek przeciwlotniczych ZU-23-2. Przerzucenie przeprowadzano w kierunku hałd przy ulicy Racjonalizatorów (co w wyniku może oznaczać w najbliższym okresie wzrost aktywności przeciwnika w kierunku miasta Marjinka).

- Poprzez wioskę Biłe w kierunku wsi Jurjiwka przeciwnik przerzucił na przyczepach 3 samobieżne działa SAU 122 mm typu 2S1 „Gwozdika”. Również w tym kierunku przejechało nie mniej niż 8 ciężarówek wojskowych z przykrytymi plandekami naczepami.

- W okolicach wsi Werchnioszyrokiwśke (wcześniej – Oktiabr’) zauważono dwa czołgi przeciwnika, dokładnie zamaskowane w strefie mieszkaniowej. Przyjmując do uwagi to, że okupanci w ciągu kilku ostatnich dni prowadzą intensywne ostrzały pierwszej linii pozycji SZ Ukrainy w okolicach wiosek Pyszczewyk i Pawłopil (w tym również z moździerzy o kalibrze 120 mm), przerzucenie na ten obszar ciężkiego sprzętu opancerzonego może świadczyć o tym, że przeciwnik przygotowuje się do dalszych aktywnych działań.

W ciągu ostatniego tygodnia zauważono również intensywne przerzucanie paliwa z terenów Federacji Rosyjskiej na tereny „Ł/DRL”. Ogółem w ciągu ostatniego czasu na towarową stację kolejową w mieście Jenakijewe przybyło w składzie kilku pociągów nie mniej niżeli 110 cystern paliwa, głównie oleju napędowego. Cysterny miały oznakowanie „Koleje Rosyjskie” („Rossijskije Źeleznyje Dorogi” – „RŻD”). Składy kolejowe zmierzały trasą: stacja Zwieriewo (FR) – stacja Kruta Mohyła („ŁRL”) – stacja Jenakijewe („DRL”). W tym okresie na stacje kolejową w Jenakijewe przez całą dobę przybywały wojskowe cysterny-dystrybutory paliwa, które później przy wzmocnionej ochronie rozwoziły paliwo do miejsc dyslokacji oddziałów „DRL” (okolice Awdijiwki, Gorłówki, Nopwozawska etc.).

Dowództwo „2 KA ŁRL” zaznacza, że infiltrowanie zaplecza taktycznego jednostek korpusu przez grupy zwiadowczo-dywersyjne (DRG) Sił Zbrojnych Ukrainy „nabiera na niektórych odcinkach zagrażającej skali”. Zgodnie z dyrektywą dowództwa okupantów, ukraińskie DRG w warunkach wojny pozycyjnej przenikają na zaplecze taktyczne „Korpusu”, przeprowadzają ataki i organizują zasadzki (często z wykorzystaniem wyrzutni pocisków przeciwpancernych – PTRK) na transport, który dostarcza na pierwszą linię skład osobowy i środki wyposażenia. Oprócz tego ukraińscy zwiadowcy rzekomo intensywnie minują podejścia do pozycji okupantów, a zwłaszcza te od strony zaplecza. W wyniku czego „…przez brak należytej ochrony i odpowiednich środków dla ochrony tyłów przeciwnik w najbliżej przylegającej strefie taktycznej ma możliwość powodowania siłami swych zwiadowczo-dywersyjnych oddziałów poważnych strat”. W związku z czym dowódcy jednostek są zobowiązani tworzyć „mobilne grupy ochrony tyłów” oraz „zaostrzyć rygor służby wewnętrznej” w strefie bezpośrednio przylegającej do linii frontu.

W zachodnich przedmieściach miasta Gorłówka na tyłach pozycji okupanci tworzą szereg punktów oporu (bezpośrednio w granicach miasta). Dotyczy to bezpośrednio okolic prospektu Żukowa, zakładów Stroitiel i fabryki tekstylnej, oraz ulicy Korolenki. Prace prowadzone są otwarcie, bojówkarze uspokajają miejscową ludność obiecankami, że „wróg nie przejdzie”. Ewidentne demonstrowanie tych prac może świadczyć na dezinformacyjny charakter tych działań.

Wśród składu osobowego „11 Samodzielnego Pułku Piechoty Zmotoryzowanej 1 KA DRL” (okolice miasta Donieck) są rozpowszechniane „sprawdzone informacje” na temat tego, że do miasta Awdijiwka przyjechał polski „Specnaz” „GROM”. Wspólnie z ukraińskimi jednostkami specjalnymi polscy komandosi szykują na szeroką skalę dywersje z zamiarem zniszczenia stacji kolejowej w mieście Jasynuwata oraz szeregu innych ważnych obiektów.

W „DRL-u” do końca roku bieżącego zaplanowano wprowadzenie kompletnej ewidencji i rejestrowania wszystkich środków transportu i przydzielenia numerów rejestracyjnych typu „DRL”. Od roku 2018 czynność ta stanie się obowiązkową i będzie służyć, jako źródło uzupełnienia „budżetu DRL” (2 tysiące rubli za każdą rejestracje i numer rejestracyjny środka transportu). Oprócz tego, władze okupacyjne planują przyjęcie „ustawy” o przekroczeniu linii rozgraniczenia środkami transportu z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi oraz o pobycie takich środków transportu na terenie „DRL-u” (30 dni od dnia wjazdu samochodu na rejestracjach ukraińskich).

sprotyv.info

Artykuły powiązane