Na Ukrainie spadła liczba bezrobotnych

Na Ukrainie spadła liczba bezrobotnych
Ogółem zarejestrowano 281,9 tysięcy bezrobotnych.

Na Ukrainie w październiku stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła i wyniosła 1,1%. Zawiadamia o tym Państwowa Służba Statystyki Ukrainy.

W październiku 2017 roku w Państwowej Służbie Zatrudnienia Ukrainy zarejestrowanych było 281,9 tysięcy bezrobotnych (wobec 303 tysięcy miesiąc wcześniej).

W ten sposób liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 21,1 tysięcy osób.

Przy tym 217 tysięcy osób spośród zarejestrowanych bezrobotnych otrzymywało zasiłek dla bezrobotnych.

Średnia wysokość zasiłku na jednego bezrobotnego w październiku wyniosła 2,137 tysięcy hrywien, czyli o 104 hrywien więcej niż we wrześniu.

Wśród mieszkańców miast odnotowano 174,7 tysięcy bezrobotnych, wśród ludności wsi – 107,2 tysięcy.

Przy tym wśród kobiet zarejestrowano 168,3 tysięcy bezrobotnych, wśród mężczyzn – 113,6 tysięcy.

W ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku liczba bezrobotnych na Ukrainie zmniejszyła się o 14% – z 370 tysięcy do 320 tysięcy osób.

W kwietniu 2017 roku wicepremier Pawło Rozenko zawiadomił, że na Ukrainie rzeczywista liczba bezrobotnych wynosi około 1,9 mln osób.

Artykuły powiązane