Ukraina zajęła 5 miejsce pod względem liczby skarg do ETPC

Ukraina zajęła 5 miejsce pod względem liczby skarg do ETPC
Ukraińcy złożyli na rozpatrzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 6950 skarg, co jest 5. wynikiem na świecie.

Zawiadamia o tym służba prasowa Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie wyników wizyty jej szefa Ihora Benedysiuka w ETPC we francuskim Strasburgu.

"10,8% (6950) skarg wpłynęło do Sądu od Ukrainy, która zajmuje piąte miejsce pod względem liczby skarg według stanu na dzień 30 października 2017 roku" - twierdzi NRS.

Rada zauważa, że większość skarg przeciwko władzy Ukrainy (ponad 90%) odnosi się do problemów strukturalnych, które prowadzą do naruszenia przez nią przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W szczególności, czytamy w komunikacie, skargi dotyczą:

- niewykonania decyzji ukraińskich sądów;

- przeciągania postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i postępowania sądowego spraw cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych;

- niezagwarantowania prawa do właściwej obrony prawnej, bezskuteczności dochodzenia w sprawach karnych przez organy ścigania w sprawie skarg na niewłaściwe traktowanie ze strony przedstawicieli organów państwa;

- naruszenia praw majątkowych;

- niewłaściwych warunków utrzymania i leczenia osób znajdujących się w areszcie

Artykuły powiązane