IO donosi (21.11.2017): Herszt „ŁRL-u” Płotnicki przestraszył się „przygotowań do przewrotu” ze strony „szefa MSW ŁRL”

IO donosi (21.11.2017): Herszt „ŁRL-u” Płotnicki przestraszył się „przygotowań do przewrotu” ze strony „szefa MSW ŁRL”
Siatka informatorów grupy IO odnotowała przemieszczenie sił i środków wojsk okupacyjnych:


- w okolicach miejscowości Ołeksandriwka, na północny wschód od zalewu w okolicach miejscowości Starobeszewe odnotowano nie mniej niż 6 samobieżnych dział o kalibrze 122 mm SAU 2S1 „Gwozdika” oraz 2 ciężarówki URAL z naczepami okrytymi plandekami – technika wojskowa przesuwała się z kierunku południowo-wschodniego;

- przez miasteczko Wuhłehirśk w kierunku miasta Debalcewe przejechało około 10 wozów opancerzonych (MT-LB i BMP-2 – ostatnie z nietypowymi „pancerzami reaktywnymi”, składającymi się z metalowych i gumowych ekranów);

- na poligon w okolicach miejscowości Myrne w celu przeprowadzenia „szkolenia ze zgrania bojowego” przybyły batalion czołgów oraz kompania piechoty zmotoryzowanej ze składu jednej z „Samodzielnych Brygad Piechoty Zmotoryzowanej”;

- na kierunku pomorskim pomiędzy miejscowościami Zaiczenka i Werchnioszyrokiwśke okupanci na pierwszej linii organizują dwa nowe punkty oporu. Prace są prowadzone na stokach wąwozu, ciągnącej się z północnego wschodu na południowy zachód. Zaobserwowano urządzanie okopów, wykopów-transzei i kaponier dla lekkich wozów opancerzonych. Większość prac ziemnych prowadzona jest po zmierzchu i nad ranem. Wykorzystania sprzętu ciężkiego przy pracach na większą skalę nie obserwowano. Zauważono 1 koparkę i 1 wywrotkę.

Trwa epopeja z oczekiwaniem przez okupantów na pierwszej linii przybycia „najemników zagranicznych” dla wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy. Tym razem dowództwo „2 Korpusu Armijnego ŁRL” uprzedziło podległe oddziały jednostki na pierwszej linii, że na ich odcinki w strefie działań bojowych przybędą niedługo „oddziały i grupy taktyczne, skompletowane z najemników międzynarodowych, w tym – byłych żołnierzy armii amerykańskiej”. W okólniku mówi się również o tym, że „… w szeregu centrów szkoleniowych SZ Ukrainy” rzekomo trwają działania skierowane na formowanie i zgranie bojowe wspomnianych „grup”, które zaplanowano w najbliższym czasie wykorzystać w strefie ATO.

Po długim okresie konfrontacji herszt „ŁRL-u” I Płotnicki zwolnił „ministra spraw wewnętrznych ŁRL” I, Korneta z zajmowanej posady „w związku z wytoczeniem przeciwko niemu sprawy karnej”. „Tymczasowo wykonującym obowiązki ministra” został „szef policji kryminalnej MSW ŁRL” W. Czerkow. Bezpośrednio przed zwolnieniem, w ramach konfrontacji z przywódcą „ŁRL-u” „minister spraw wewnętrznych ŁRL” i. Kornet rozkazał podlegającym mu bezpośrednio jednostkom „przejść na zaostrzony tryb pełnienia służby”. Między innymi wszyscy funkcjonariusze „MSW ŁRL” otrzymali zakaz opuszczania swych miejsc służby aż „do specjalnego rozporządzenia w tej sprawie”. Zorganizowano również dyżury bojowe w celu siłowego przeciwstawienia się próbom przejęcia obiektów „MSW ŁRL” przez „oddziały innych resortów siłowych ŁRL”, lojalnych wobec I. Płotnickiego. W otoczeniu Płotnickiego tego rodzaju działania wywołały wzburzenie w związku z „przygotowaniami Korneta do przewrotu i przejęcia władzy siłą”.

Bojówkarze „DRL-u” zaprzestali przepuszczania przez linie rozdzielenia części właścicieli busów, zajmujących się przewożeniem obywateli z okupowanych terenów obwodu donieckiego na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Wskazanym przewoźnikom zakazano również wyjazdu na tereny Federacji Rosyjskiej. Wcześniej przedstawiciele „MGB DRL” skompletowali listy przewoźników, którym został zakazany wyjazd z terenów „DRL-u”. Swe działania bojówkarze „DRL-u” motywują „zwiększeniem poziomu zagrożenia dywersyjnego ze strony służb specjalnych Ukrainy”. W rzeczywistości – trwa nowy podział rynku transportu na terenach „DRL-u”.

Tak zwani „sędziowie” działający na terenach „DRL-u” każdego miesiąca spłacają do „sadu najwyższego DRL” daninę wysokości od 1 do 5 tysięcy dolarów USA. Wspomniane pieniądze są przekazywane kuratorom z FR, którzy przyjeżdżają w celu „kontroli pola prawnego systemu sądownictwa republiki”. W wypadku niespłacenia przez „sędziów” obowiązujących wpłat, bądź powstania „zadłużenia” w ciągu ponad 2 miesięcy zdarzają się wypadki pogróżek ze strony funkcjonariuszy „MGB DRL” (przykładowo podjęcia „działań” w postaci aresztów „za świadome wymierzenie nieprawomocnych wyroków”).

Na tle zmniejszenia wsparcia finansowego dla „DRL” ze strony FR rosyjscy kuratorzy zalecają przywódcom „DRL-u” rozwijać „ruch wolontariuszy oraz organizacji społecznych” w celu wspierania „struktur państwowych republiki”. W ramach wsparcia organizacyjnego w tej kwestii, w grudniu bieżącego roku zaplanowano wizytę „delegacji oficjalnej DRL-u” do miasta Petersburg (FR) w celu „wymiany doświadczenia pod kątem organizacji ruchu wolontariuszy”, oraz zorganizowania współpracy w tych kwestiach z przedstawicielami organizacji społecznych w Rosji.


sprotyv.info

Artykuły powiązane