Ukraina jest gotowa wyjść poza granice istniejących ram w stosunkach z UE – ambasador

Ukraina jest gotowa wyjść poza granice istniejących ram w stosunkach z UE – ambasador
Ukraina jest gotowa rozpocząć wraz z UE pracę nad opracowaniem strategii przyszłego partnerstwa.

Napisano o tym w artykule ambasadora Ukrainy w UE Mykoły Toczyckiego na stronie wydania Diplomat Magazine.

„Ukraina jest całkowicie oddana realizacji priorytetów naszego programu reform, opartych głównie na wykonaniu Umowy o stowarzyszeniu. Nadzwyczajnie ważne jest również opracowanie strategicznej wizji przyszłego partnerstwa miedzy Ukrainą a UE oraz gotowość do wyjścia poza granice istniejącego systemu”, – zaznaczył Toczycki.

Ambasador przypomniał, że Ukraina zaprezentowała szereg nowych inicjatyw w zakresie długoterminowej perspektywy integracji z unią celną UE, unią energetyczną, jednolitym rynkiem cyfrowym i stowarzyszenia z Schengen.

„Jesteśmy gotowi rozpocząć wspólną pracę z UE w zakresie tworzenia odpowiednich map drogowych i przeprowadzenia niezbędnych badań techniczno-ekonomicznych. Ukraina jako główny kraj tranzytowy odgrywa ważną rolę w bezpieczeństwie energetycznym Europy i jest gotowa pomagać w utworzeniu unii energetycznej”, – podkreślił ambasador.

Toczycki dodał, że Ukraina z niecierpliwością czeka również na rozszerzenie współpracy z UE w sektorze gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.

„W ten sposób udział w jednolitym rynku cyfrowym będzie korzystny zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i dla obywateli UE, zwłaszcza z uwagi na zmniejszenie płatności roamingowych, rozwój zmodernizowanych, szerokopasmowych sieci internetowych, ochrony danych, współczesnych cyfrowych rozwiązań w zakresie elektronicznej administracji i handlu elektronicznego”, – napisał ambasador.

Artykuły powiązane