Parlament Ukrainy przegłosował na kolejny rok eksperyment celny w celu naprawy dróg

Parlament Ukrainy przegłosował na kolejny rok eksperyment celny w celu naprawy dróg
Rada Najwyższa Ukrainy poparła przedłużenia do 1 stycznia 2019 roku eksperymentu finansowania remontów i przebudowy dróg z nadwyżek planu wpływów celnych.

Ponadto, parlament wprowadził możliwość dofinansowania prac ze środków Państwowego Funduszu Drogowego, który powinien zacząć działać od 1 stycznia 2018 roku, przekazuje CTS.

„Ustalono, że od 1 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2019 roku wprowadza się eksperyment finansowego zabezpieczenia realizacji działań na rzecz rozwoju dróg publicznych we wszystkich obwodach i w Kijowie, a także realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej w mieście Kijowie”, – czytamy w tekście poprawki do Kodeksu budżetowego, popartej przez 248 deputowanych ludowych w czwartek, 7 grudnia.

Wykaz obiektów infrastruktury drogowej, które zostaną objęte daną normą, powinny określić obwodowe i Kijowska Miejska Administracja Państwowa w porozumieniu z „Ukrawtodorem” i komitetem budżetowym Rady Najwyższej Ukrainy.

Przyjęta przez deputowanych nowelizacja ustawy wprowadza następujące zmiany: w przypadku, gdy wszystkie biorące udział w eksperymencie budżety obwodowe i budżet Kijowa w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku uzyskają mniej, niż 1,5 mld hrywien przychodów, a także jeżeli w ciągu pierwszego półrocza nie uzyskają 3 mld hrywien, w ciągu 9 miesięcy 4,5 mld hrywien, a w ciągu roku 6 mld hrywien, to środki, których brakuje do osiągnięcia tej kwoty, będzie kwartalnie rekompensować Państwowy Fundusz Drogowy. Przy tym przy każdej kolejnej kompensacji będzie brana pod uwagę kwota kompensacji za poprzednie kwartały bieżącego okresu budżetowego.

Parlament przewidział, że kompensacje dla każdego regionu będą obliczane proporcjonalnie do sumy nadwyżki planu celnego na terenie danego regionu. W przypadku braku takiej nadwyżki, kompensacja zostanie przeniesiona na następny kwartał.

Jak wiadomo, tzw. eksperyment celny rozpoczął się w 2015 roku. Przewiduje on wpłatę połowy kwoty nadwyżki planowanych wpływów celnych (cła, podatku akcyzowego, podatku od wartości dodanej na przywożone do kraju towary) do specjalnych funduszy regionalnych budżetów w celu naprawy dróg.

Na podstawie jedenastomiesięcznego eksperymentu celnego Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy w tym roku przekaże na remont dróg w obwodach Ukrainy jeszcze ponad 1 mld hrywien.

Wcześniej „Ukrawtodor” poprosił o dopracowanie mechanizmu przekazywania środków urzędu celnego na remont dróg.

Artykuły powiązane