Ukraina przystąpiła do Deklaracji o handlu w ramach WTO

Ukraina przystąpiła do Deklaracji o handlu w ramach WTO
Ukraina przystąpiła do Deklaracji o handlu i rozszerzeniu praw i możliwości kobiet w sferze gospodarczej.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

12 grudnia w ramach XI Konferencji ministrów WTO w Buenos Aires zastępca ministra, przedstawiciel handlowy Ukrainy Natalia Mykolska wzięła udział w podpisaniu wspólnej deklaracji w sprawie handlu i rozszerzenia praw i możliwości kobiet w sferze gospodarczej.

Ponad 100 krajów, które podpisały deklarację, w tym i Ukraina, zgodziły się pracować nad tym, aby polityka handlowa państw była bardziej odpowiedzialna w kwestiach genderowych.

Kroki w celu realizacji deklaracji przewidują wymianę doświadczeń w zakresie zasad i programów celem wspierania udziału kobiet w krajowych i międzynarodowych stosunkach gospodarczych poprzez wymianę informacji przez WTO.

Sygnatariusze deklaracji powinni dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie analizy genderowej polityki handlowej i monitorowania jej skutków. Ponadto współpracują oni w WTO w celu usunięcia barier dla rozszerzenia możliwości kobiet w sferze gospodarczej i zwiększenia ich udziału w handlu.

Artykuły powiązane