Mołdawia potwierdziła readmisję z Ukrainą

Mołdawia potwierdziła readmisję z Ukrainą
Parlament Republiki Mołdawii ratyfikował podpisaną z Ukrainą w październiku 2017 roku Umowę o readmisji.

Informuje o tym własny korespondent Ukrinformu w Mołdawii.

W dokumencie ustalono zasady i normy regulujące procedury readmisji osób przebywających na terenie obu państw, które złamały reżim wjazdu/wyjazdu, a także czas pobytu tych obywateli w Mołdawii i na Ukrainie.

W Umowie przewidziano również mechanizm współdziałania stron w czasie wykonywania procedury readmisji.

Umowa o readmisji została podpisana 6 października 2017 roku przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii Alexandru Jizdana i kierownika Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy Maksyma Sokoliuka.

Artykuły powiązane