Na Ukrainie chcą zobowiązać osoby fizyczne z wysokimi dochodami do składania corocznej deklaracji

Na Ukrainie chcą zobowiązać osoby fizyczne z wysokimi dochodami do składania corocznej deklaracji
Ministerstwo Finansów proponuje wskazać osoby z wysokimi dochodami końcowych beneficjentów wielkich podatników.

Projekt ustawy, który określa kryteria osób fizycznych z wysokimi dochodami i zobowiązuje je do składania corocznej deklaracji o stanie majątkowym i dochodach, został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przekazuje "Interfax-Ukraina".

Wśród innych kryteriów projekt ustawy proponuje przypisać do określonej grupy podatników właścicieli 10% i więcej kapitału zakładowego (składkowego) lub prawa głosu nabytych akcji (udziałów) osoby prawnej niebędącej rezydentem, która zgłosiła w ostatnim okresie rozliczeniowym dochód w wysokości 10 mln euro i więcej.

Proponuje się również uznać za osoby fizyczne z wysokimi dochodami tych, których roczny dochód opodatkowany za poprzedni rok podatkowy przekracza 50 mln hrywien.

Jak wskazano w dokumentach załączonych do projektu ustawy, na podstawie wyników kampanii deklaratywnej za 2016 rok stwierdzono, że 63 osoby fizyczne zadeklarowały dochody na kwotę ponad 7,658 mld hrywien, w wyniku czego Państwowa Służba Fiskalna (IPS) uzyskała 225,2 mln hrywien podatku dochodowego od osób fizycznych i 26,6 mln hrywien opłaty wojskowej.

Ponadto projekt ustawy proponuje rozszerzyć kompetencje PSF w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących obrotu środków na rachunkach bankowych takich podatników.

Artykuły powiązane