Od 1991 roku na Ukrainie zamknięto 253 uczelnie

Od 1991 roku na Ukrainie zamknięto 253 uczelnie
Głównym powodem zmniejszenia liczby szkół wyższych jest okupacja ukraińskich terytoriów przez Rosję.

Od 1991 roku liczba szkół wyższych na Ukrainie zmniejszyła się o 27,8% do 657. Czytamy o tym w odpowiedzi Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy na zapytanie ukranews.com.

Na początku roku akademickiego 1991/1992 liczba uczelni wynosiła 910, z których 754 – 1-2 poziomów akredytacji i 156 – 3-4 poziomów akredytacji.

W kolejnych latach liczba uczelni 1-2 poziomów akredytacji stopniowo malała, podczas gdy liczba uczelni 3-4 poziomów akredytacji wzrastała.

Na początku roku akademickiego 2000/2001 funkcjonowało 979 uczelni, z których 664 – 1-2 poziomów akredytacji i 315 – 3-4 poziomów akredytacji.

Równocześnie na początku roku akademickiego 2013/2014 na Ukrainie były już 803 uczelnie, z których 478 – 1-2 poziomów akredytacji i 325 – 3-4 poziomów akredytacji.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 liczba uczelni znacznie się zmniejszyła, ponieważ w obliczeniach przestały być brane pod uwagę te uczelnie, które znajdują się na tymczasowo okupowanym terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego i w anektowanym przez Rosję Krymie.

W ten sposób, w roku akademickim 2014/2015 funkcjonowały 664 uczelnie, w 2015/2016 – 659 i w 2016/2017 – 657 uczelni.

Artykuły powiązane