sobota, 13 styczeń 2018 13:52

Od 1991 roku na Ukrainie zamknięto 253 uczelnie

Głównym powodem zmniejszenia liczby szkół wyższych jest okupacja ukraińskich terytoriów przez Rosję.

Od 1991 roku liczba szkół wyższych na Ukrainie zmniejszyła się o 27,8% do 657. Czytamy o tym w odpowiedzi Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy na zapytanie ukranews.com.

Na początku roku akademickiego 1991/1992 liczba uczelni wynosiła 910, z których 754 – 1-2 poziomów akredytacji i 156 – 3-4 poziomów akredytacji.

W kolejnych latach liczba uczelni 1-2 poziomów akredytacji stopniowo malała, podczas gdy liczba uczelni 3-4 poziomów akredytacji wzrastała.

Na początku roku akademickiego 2000/2001 funkcjonowało 979 uczelni, z których 664 – 1-2 poziomów akredytacji i 315 – 3-4 poziomów akredytacji.

Równocześnie na początku roku akademickiego 2013/2014 na Ukrainie były już 803 uczelnie, z których 478 – 1-2 poziomów akredytacji i 325 – 3-4 poziomów akredytacji.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 liczba uczelni znacznie się zmniejszyła, ponieważ w obliczeniach przestały być brane pod uwagę te uczelnie, które znajdują się na tymczasowo okupowanym terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego i w anektowanym przez Rosję Krymie.

W ten sposób, w roku akademickim 2014/2015 funkcjonowały 664 uczelnie, w 2015/2016 – 659 i w 2016/2017 – 657 uczelni.

 

Praca w Polsce