Na Zakarpaciu znaleziono ogromne złoża złota

Na Zakarpaciu znaleziono ogromne złoża złota
W rejonie rachowskim w obwodzie zakarpackim odkryto nowe, duże złoże rud złota. Szacuje się, że wielkość zasobów wynosi 2,4 tony.

Odpowiednia informacja pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Geologicznej („Derżheonadra”).

„W filii narodowej spółki akcyjnej Złoża Ukrainy »Zachidukrheolohija« dokonano podsumowania ubiegłego roku. Istotny wynik dotyczył oceny poszukiwanych złóż rud złota w rejonie rachowskim w obwodzie zakarpackim. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej prac wiertniczych, górniczych i laboratoryjnych Rachowska Partia Geologiczno-Poszukiwawcza (jej kierownikiem jest Neczepurenko N.W.) Lwowskiej Ekspedycji Geologiczno-Poszukiwawczej oszacowała prognozowaną wielkość zasobów rud złota w miejscowości Biały Potok – to 2,4 tony”, – podkreśliła służba.

Zauważa się również, że wyniki te potwierdzają perspektywę dalszych prac w zakresie poszukiwania złóż rud w rejonie rachowskim, mających na celu przygotowanie obiektów do przyciągnięcia inwestycji i zmiany ich rangi na złoże złota.

Dodajmy, że zgodnie z danymi PSG całkowita wartość złóż mineralnych Ukrainy może wynosić około osiem bilionów dolarów. W ukraińskich Karpatach wcześniej odkryto trzy złoża złota (mużijiwskie, berehowskie, Sauliak) i liczne złoża samorodków złota.

Artykuły powiązane