OBWE w ciągu doby odnotowała 364 wybuchy na Donbasie

OBWE w ciągu doby odnotowała 364 wybuchy na Donbasie
Obserwatorzy Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odnotowali 340 wybuchów w obwodzie donieckim i 24 w ługańskim.

Specjalna Misja Monitoringowa OBWE odnotowała 364 wybuchy w strefie ATO, napisano w raporcie z dnia 19 stycznia.

„W obwodzie donieckim misja odnotowała zmniejszenie liczby naruszeń trybu wstrzymania ognia w porównaniu z poprzednim okresie raportowym, jednocześnie odnotowując wzrost liczby wybuchów (około 340 przeciwko około 200)”, – napisano w komunikacie.

W obwodzie ługańskim obserwatorzy OBWE odnotowali wzrost liczby naruszeń trybu wstrzymania ognia.

„W obwodzie ługańskim misja odnotowała wzrost liczby naruszeń trybu wstrzymania ognia w porównaniu z poprzednim okresem raportowym (odnotowano 24 wybuchy przeciwko około 10)”, – napisano w raporcie.

Ponadto OBWE odnotowała w kontrolowanych przez rząd obszarach naruszenia linii wycofania broni.

„W kontrolowanych przez rząd obszarach zespół misji odnotował następujące naruszenia linii wycofania broni: 4 samobieżnych haubic w pobliżu miasta Konstantynówka, które jechały autostradą Н20 na południowy wschód, a także 2 samobieżne haubice (2С1) i 2 armaty przeciwpancerne (MT-12 „Rapira”, 100 mm), stojące wzdłuż ścieżek w strefie ładowania na stacji kolejowej w mieście Konstantynówka”, – podkreślono w OBWE.

Warto zaznaczyć, że w dniach 21-25 stycznia zastępca szefa misji OBWE Alexander Hug przyjedzie na Donbas i oceni sytuację z bezpieczeństwem na linii rozgraniczającej.

Artykuły powiązane