Na Ukrainie rośnie bezrobocie

Na Ukrainie rośnie bezrobocie
W styczniu na Ukrainie odnotowano 354,4 tysiące bezrobotnych. To o 45 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej.
W grudniu na jedno wolne stanowisko pracy przypadało siedem osób.

W grudniu 2017 roku oficjalny poziom bezrobocia na Ukrainie wzrósł o 0,2 punktu procentowego do 1,4%. Poinformowano no tym a stronie internetowej Państwowej Służby Statystyki Ukrainy.

Według stanu na 1 stycznia 2018 roku zostało zarejestrowanych 354,4 tysiące bezrobotnych.

Według stanu na 1 grudnia 2017 roku w Państwowej Służbie Zatrudnienia Ukrainy zostało zarejestrowanych 309 tysięcy bezrobotnych. Liczba ofert pracy w grudniu wyniosła 50,4 tysiące (70 osób przypadało na 10 wolnych miejsc pracy).

W porównaniu do stycznia 2017 roku liczba bezrobotnych na Ukrainie zmniejszyła się. Rok temu oficjalnie zostało zarejestrowanych 429 tysięcy bezrobotnych.

Warto zazanczyć, że w grudniu do 7048 hrywien wzrósł poziom maksymalnej pomocy dla bezrobotnych. Jednak średnia wysokość zasiłku przypadająca na jednego bezrobotnego wynosi 2331 hrywien.

Artykuły powiązane