Ukraińska ustawa zawiera furtkę dla wznowienia handlu z okupowanymi terytoriami

Ukraińska ustawa zawiera furtkę dla wznowienia handlu z okupowanymi terytoriami
Abstrakcyjny termin „przepływ towarów” można łatwo zinterpretować na rzecz konkretnych działań.

Ustawa „O specyfice polityki państwa w odniesieniu do zabezpieczenia suwerenności państwowej Ukrainy na tymczasowo okupowanym terytorium w obwodach donieckim i ługańskim” (nr 7163) zawiera luki prawne, które pozwalają na wznowienie handlu z okupowanymi terytoriami.

Pisze o tym w swoim artykule dla ZN.UA Ołeksandr Puntus. Jego zdaniem, abstrakcyjny termin „przepływ towarów” można łatwo zinterpretować na rzecz konkretnych działań.

„Kluczową strukturą w systemie funkcjonowania obszarów przyfrontowych będzie wspólny sztab operacyjny, kluczową osobą — dowódca połączonych sił, wyznaczony przez prezydenta na wniosek szefa Sztabu Generalnego. W zakres jego kompetencji będzie wchodzić zakazywanie wjazdu na tereny okupowane i wyjazdu z nich”, — podkreśla autor. „Warunki podejmowania takich działań nie zostały określone przez prawo”.

Artykuły powiązane