Chwała Ukrainie!: zaproponowano zmianę pozdrowienia wojskowego

Chwała Ukrainie!: zaproponowano zmianę pozdrowienia wojskowego
Do Rady Najwyższej Ukrainy wniesiono projekt ustawy, który proponuje zmianę pozdrowienia wojskowego „Dobrego zdrowia” na „Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!”.

Tekst ustawy nr 7549, której inicjatorami są Gabinet Ministrów i premier Wołodymyr Hrojsman, opublikowano na stronie RNU.

W komentarzu do dokumentu jest mowa między innymi, że „celem projektu Ustawy jest poprawa ustawodawstwa Ukrainy w kwestiach służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy poprzez dokonanie zmian w statucie Sił Zbrojnych Ukrainy i Prawie Ukrainy »O obowiązku służby wojskowej«, »O porządku prawnym służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy« w celu uporządkowania uprawnień urzędników, uregulowania niektórych kwestii działalności codziennej, określenie praw i obowiązków podoficerów i starszych sierżantów jednostek organizacyjnych, jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy, legitymizacji na poziomie Sił Zbrojnych tradycyjnego powitania »Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!«”.

RNU zaproponowano również zobowiązanie wojskowych, którzy zwracają się do ministra obrony i jego cywilnych zastępców, aby przed określeniem stanowiska dodawali słowo „towarzysz”.

Artykuły powiązane