Od 2014 roku w Ukrainie nadano 50 tytułów generalskich

Od 2014 roku w Ukrainie nadano 50 tytułów generalskich
Od początku działań wojennych 50 oficerom Sił Zbrojnych Ukrainy nadano tytuły generalskie.

Poinformował o tym w wywiadzie dla Radia Wolna Europa szef Sztabu Generalnego SZU Wiktor Mużenko.

„Od 2014 roku nadano u nas 50 tytułów generalskich. Spośród nich praktycznie wszyscy generałowie to oficerowie, którzy mieli już doświadczenie w walce. Na dzień dzisiejszy podstawowym warunkiem promocji, nominacji, a zwłaszcza na stanowiska dowódcze, jest posiadanie doświadczenia bojowego, doświadczenia, które zdobyliśmy na wojnie w latach 2014-2017 i nadal zdobywamy w 2018 roku” - powiedział dowódca SZU.

Mużenko zaznaczył również, że podczas wojny w SZU „już ponad dwa razy zmienili się dowódcy batalionów i brygad”.

„Dowódcy brygad, którzy pracowali w 2014 roku, obecnie są już dowódcami dowództw operacyjnych. Niektórzy z nich już teraz piastują stanowiska zastępców dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Ukrainy”, - wyjaśnił szef Sztabu generalnego.

Mużenko podkreślił również, że wśród absolwentów wyższych uczelni wojskowych w tym roku będzie jedna czwarta tych, którzy świadomie związali swoją przyszłość z armią już po rozpoczęciu działań wojennych.

„W 2018 roku uczelnie opuści pierwszy rocznik młodych oficerów, którzy wstąpili do wyższych szkół wojskowych jesienią 2014 roku. Z ogólnej liczby absolwentów 25% to ci oficerowie, którzy jeszcze w maju, kwietniu, czerwcu, lipcu 2014 roku byli żołnierzami i sierżantami. Dokonali oni świadomego wyboru swojej drogi życiowej, zdając sobie sprawę ze wszystkich tych problemów, które mogą wystąpić, tego niebezpieczeństwa dla swojego życia osobistego, dla swojego zdrowia, tej odpowiedzialności, którą będą ponosić”, - powiedział Mużenko.

Artykuły powiązane