Poroszenko mianował dowódcę Zjednoczonych Sił

Poroszenko mianował dowódcę Zjednoczonych Sił
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mianował generała-porucznika Serhija Najewa dowódcą Zjednoczonych Sił.

Powiedział o tym podczas wizyty w strefie ATO w piątek – informuje Interfax-Ukraina.

"Z mojej inicjatywy Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reintegracji Donbasu, która stworzyła nową podstawę prawną do powstrzymywania wrogiej agresji w Donbasie, a w perspektywie długoterminowej, do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy" – przypomniał prezydent.

"Format operacji antyterrorystycznej zostanie zmieniony na Operację Zjednoczonych Sił. Przywództwo nad siłami i środkami Sił Zbrojnych oraz innymi formacjami wojskowymi i organami ścigania będzie leżeć na dowódcy Zjednoczonych Sił, i postanowiłem mianować generała-porucznika Serhija Najewa na to stanowisko" – powiedział prezydent.

Według głowy państwa "ATO jest już prawnie zakończona". Format operacji antyterrorystycznej zostanie zmieniony na Operację Zjednoczonych Sił.

Najew został mianowany zastępcą szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w dniu 7 marca 2018 roku.

Wcześniej pełnił funkcję szefa sztabu – pierwszego zastępcy dowódcy sił lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W 2016 roku był dowódcą Sił Dowództwa Operacyjnego "Wschód".

Jak wiadomo, 18 stycznia Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu i generalnie projekt ustawy o reintegracji Donbasu.

20 lutego ustawa została podpisana przez prezydenta, a 26 lutego weszła w życie.

Wprowadzenie ustawy było faktycznym przekształceniem ATO w "środki i działania zapewniające bezpieczeństwo narodowe i obronę, odparcie i powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej".

Początek i koniec działań zostaną określone odrębnymi decyzjami prezydenta.

Z kolei Radzie Najwyższej przyznano prawo do zatwierdzenia decyzji Prezydenta o korzystaniu z Sił Zbrojnych podczas realizacji działań.

Władza do zarządzania jednostkami wojskowymi i organami ścigania w Donbasie przechodzi od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

W celu zarządzania wszystkimi jednostkami wojskowymi i organami ścigania zaangażowanymi we wdrażanie środków w celu zapewnienia obrony narodowej i powstrzymania agresji zbrojnej w obwodach donieckim i ługańskim wprowadzono nowe stanowisko dowódcy Zjednoczonych Sił.


Jak przekazał WSCHODNIK, wcześniej ukraiński Sztab Generalny poinformował o zakończeniu ATO i początku Operacji Zjednoczonych Sił SZU.

Dowódca Zjednoczonych Sił jest mianowany przez prezydenta na podstawie wniosku szefa Sztabu Generalnego. Jego uprawnienia powinny być również osobno identyfikowane przez odpowiednią decyzję prezydenta.

Pod jego dowództwem będzie Wspólny Sztab Sił Zbrojnych, której postanowienia będą również określone decyzją prezydenta.

Sztab obejmie wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych i funkcjonariuszy organów ścigania, którzy będą przebywać na terytorium działań zapewniających bezpieczeństwo narodowe przed wycofaniem się wojsk okupacyjnych.

Artykuły powiązane