Poroszenko chce zniesienia części traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską i wyjścia z WNP

Poroszenko chce zniesienia części traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską i wyjścia z WNP
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaproponuje Radzie Najwyższej zakończenie poszczególnych postanowień traktatu o przyjaźni z Rosją, która już 4 lata przeprowadza agresję wojskową przeciwko Ukrainie, a także wycofanie się ze wszystkich organów statutowych WNP.


Powiedział o tym podczas przemówienia na forum bezpieczeństwa w Kijowie, informuje „Ukraińska Prawda”.

„Następnym krokiem jest zaproponowanie przeze mnie Radzie Najwyższej projektu ustawy o bezpośrednim jednostronnym rozwiązaniu niektórych postanowień traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Rosją, w części, w której traktat ten nie jest zgodny z krajowymi interesami państwa i realizacją naszego prawa do samoobrony”, – powiedział Poroszenko.

Według niego, taka możliwość jest przyznawana krajowi przez ustawodawstwo międzynarodowe.

Jest to w szczególności artykuł na temat partnerstwa strategicznego między Ukrainą a Federacją Rosyjską oraz o dwustronnej współpracy w dziedzinie wojskowej.

Poroszenko jednocześnie wyjaśnił, że nie można anulować tego traktatu.

„Bo dla Ukrainy ważne są artykuły, w których strony zgadzają się respektować swoją integralność terytorialną i potwierdzają nienaruszalność istniejących granic”, – podkreślił.

„Biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina nigdy nie była członkiem WNP i nie jest teraz, oraz niewydolność struktury w potępianiu rosyjskiej agresji, prosiłbym, abyśmy wspólnie z rządem przygotowali propozycję formalnego zaprzestania brania udziału w organach statutowych WNP”, – powiedział szef państwa.

To samo dotyczy ostatecznego zamknięcia przedstawicielstwa ukraińskiego w odpowiednich instytucjach w Mińsku.

Jednocześnie, według Poroszenki, powinny być zinwentaryzowane wszystkie umowy prawne, zawarte przez Ukrainę w ramach WNP pod względem zgodności z interesami narodowymi.

Głowa państwa wezwał również zagranicznych partnerów do dokonania rewizji zobowiązań umownych z Federacją Rosyjską w odniesieniu do wrażliwych obszarów współpracy.

Należy nadmienić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uważa kontynuację traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską za bezsensowną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przygotowało propozycje wycofania się z organów WNP i wypowiedzenia lub zawieszenia traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską.

Rzecznik MSZ Marjana Beca wyjaśniła, że Ministerstwo przygotowało propozycję i analizę różnych opcji: możliwość zawieszenia (pełnego lub tymczasowego) i wypowiedzenia traktatu o przyjaźni z Rosją.

Beca zauważyła, że w dalszym ciągu kontynuowana jest analiza.

Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą i Federacją Rosyjską podpisany został w Kijowie dnia 31 maja 1997 roku przez ówczesnego prezydenta Ukrainy Łeonida Kuczmę i prezydenta Rosji Borisa Jelcyna. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała traktat na mocy ustawy nr N 13/98-ВР z 14 stycznia 1998 r.

Dokument określa, że umowa jest zawarta na 10 lat z możliwością jej kontynuacji.

Rząd wyjaśnił, że traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Federacją Rosyjską nadal obowiązuje, ponieważ Rosja uznaje w nim integralność terytorialną Ukrainy.

Rosja prowadzi agresję wojskową przeciwko Ukrainie od 2014 roku. Dostarcza broń do nielegalnych formacji zbrojnych w Donbasie i wzmacnia ich szeregi żołnierzami swoich regularnych oddziałów. Jednocześnie Federacja Rosyjska nie uznaje swojego udziału w działaniach wojennych, nazywając je "konfliktem domowym". W marcu 2014 r. Rosja nielegalnie zaanektowała ukraiński półwysep Krym.

 

Artykuły powiązane