IO donosi (12.04.2018): Okupanci na terenach Donbasu gwałtownie zwiększyli wykorzystanie ciężkiego sprzętu

IO donosi (12.04.2018): Okupanci na terenach Donbasu gwałtownie zwiększyli wykorzystanie ciężkiego sprzętu
W okresie od 3 do 11 kwietnia b.r., bez względu na osiągnięte ustalenia na temat zawieszania broni (tak zwany „Wielkanocny rozejm”) intensywność uderzeń ogniowych w kierunku pozycji wojsk ukraińskich oraz miejscowości na terenach kontrolowanych przez Ukrainę nie spadała.

Najbardziej aktywne uderzenia ogniowe przeciwnika skierowano na pozycje wojsk ukraińskich w okolicach miejscowości Wałujśke, Trojićke, Nowołuhanśke, Łuhanśke, Pisky, Opytne, Łebedynśke, Wodiane i Szyrokyne oraz kopalni „Butiwka”.

W ciągu ostatniej doby odnotowano wykorzystanie przez okupantów ciężkiego uzbrojenia:

- Na południe i na północ od Awdijiwki, w okolicach lotniska w Doniecku (DAP) i miejscowości Pisky i Wodiane działały czołgi. W tym wypadku grupa pancerna składająca się z 3 wozów prowadzi ostrzały z okolic dzielnicy Spartak oraz z obszaru leżącego na południe od lotniska.

- Podobna grupa pancerna działa również w okolicach wioski Kruta Bałka – para czołgów T-72 wielokrotnie ostrzeliwała punkty oporu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wykorzystanie czołgów przeprowadza się parami, pod osłoną szczelnego ognia z moździerzy i karabinów maszynowych, prowadzonego w celu utrudniania siłom ukraińskim wykorzystania zasobów przeciwpancernych. Ostrzały są prowadzone z wcześniej wybranych i przyszykowanych pozycji. Ostrzeliwane są wcześniej obrane i rozpoznane cele. Po serii 2-3 (a czasami 3-4) strzałów czy salw, grupa pancerna zmienia pozycje. Zauważono, że okupanci często razem z czołgami wykorzystują również i wozy opancerzone BMP (przykładowo w okolicach wsi Pisky oraz kopalni Butiwka).

Gwałtownie wzrosła ilość przypadków wykorzystania przez okupantów moździerzy o kalibrze 120 mm. Jeżeli w ubiegłym tygodniu mogliśmy mówić o pojedynczych, „wędrujących” moździerzach (czasami o parze) to teraz przeciwnik wykorzystuje je po 3-4, a czasem i po 5-6 moździerzy w grupie. Nadal ma miejsce kombinowane wykorzystanie różnych moździerzy – o kalibrze 82 mm i 120 mm.

Przeciwnik również kontynuuje intensywne prowadzenie rozpoznania z powietrza pozycji bojowych SZ Ukrainy. W okresie od 2 do 10 kwietnia b.r. zanotowano 27 lotów zwiadowczych bezzałogowych statków powietrznych (dronów) SZ Federacji Rosyjskiej, w tym również 7 lotów dronów „Orłan-10” (z penetracją terenów daleko w głębi obrony taktycznej SZ Ukrainy). Przy czym szczegółową uwagę przeciwnik przywiązuje do rozpoznania systemu obronnego, oraz do wykrycia zmian w szeregach bojowych SZU. Wzdłuż całej linii frontu zauważono aktywne działania grup rozpoznawczo-dywersyjnych (DRG) przeciwnika, oraz manewrujących grup rozpoznania elektromagnetycznego (RER/SIGINT) czy walki radioelektronicznej (REB).

W oddziałach i jednostkach 1 i 2 Korpusów Armijnych operacyjnego ugrupowania rosyjskich wojsk okupacyjnych od dnia 9 kwietnia trwa kompleksowy sprawdzian wyników zimowego okresu szkoleń. Oprócz tego, na poligonie wojskowym „Jużnyj” rosyjskie dowództwo sił okupacyjnych zaplanowało przeprowadzenie pokazowych szkoleń brygad z wykorzystaniem i udziałem oddziałów artylerii oraz dronów. Na poligonach „Udarnyj” i „Primorskij” w ramach szkoleń mobilizacyjnych trwają intensywne zajęcia taktyczne i ogniowe z rekrutami i zmobilizowanymi.

W okresie od 2 do 10 kwietnia b.r. potwierdzone straty rosyjskich wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu wyniosły 5 osób:

1 KA –„9 Samodzielny Szturmowy Pułk Piechoty Zmotoryzowanej Piechoty Morskiej” (Nopwoazowśk) – 2 żołnierzy, „3 SBPZmot” (Horliwka) – 2 żołnierzy.

2 KA – „7 SBPZmot” (Brianka) – 1 żołnierz.

W celu zabezpieczenia działalności jednostek i oddziałów 1 i 2 KA operacyjnego ugrupowania rosyjskich wojsk okupacyjnych w okresie 2-10 kwietnia b.r. z terenów Rosji dostarczono około 1 500 ton paliwa i smarów (stacje kolejowe Roweńky i Krasnaja Mohyła).

Okupanci aktywnie instalują zaminowane ogrodzenia i zasieki na odcinku pomiędzy miejscowością Ołeniwka a drogą obwodową (okolice miasta Donieck), oraz na południe, w kierunku miasta Dokuczajewśk. Prace są prowadzone potajemnie, skrycie. Tego typu działania prowadzone są również na południe od wsi Styła i w okolicach Pietrowskiego rejonu miasta Donieck. Najwięcej wykorzystuje się miny przeciwczołgowe (dowództwo rosyjskich wojsk okupacyjnych ewidentnie obawia się jakiegoś hipotetycznego przerwania linii frontu przez SZ Ukrainy na południe od Doniecka).

Na kierunku mariupolskim (pomorskim) na pierwszej linii obrony „9 SPPZmot” zauważono grupy czołgów (po 3-4 w grupie). Są one ukrywane i maskowane w zamieszkanych przez ludność cywilną miejscowościach oraz na przedmieściach. Przykładowo w okolicach wsi Werchnioszyrokiwśke zauważono 4 czołgi oraz 2 wozy opancerzone MT-LB (rozlokowane i zamaskowane w dzielnicach z prywatnymi zabudowaniami). W wąwozach na południe od Azowa – kolejne 3 zamaskowane czołgi.

Według informacji posiadanych przez grupę Informacyjny Opór w końcu ubiegłego miesiąca miało miejsce spotkanie zastępcy dyrektora Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej („Rosgwardii”) generała-pułkownika Siergieja Zacharkina oraz kierującego jednym z urzędów tej formacji pułkownika Dmitrija Suchanowa z kierownikiem sektora współpracy z „Rosgwardią”, tak zwanego „Wojskowego Synodalnego Działu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej” - biskupem Romanem Bogdasarowym. W trakcie spotkania omawiano kwestię zwiększenia ilości kapłanów wojskowych w jednostkach „Rosgwardii”. Oprócz tego generał –pułkownik S. Zacharkin poinformował biskupa R.Bogdasarowa o tym, że w maju bieżącego roku na terenach graniczącego z Ukrainą obwodu rostowskiego są zaplanowane na szeroką skale szkolenia wojskowe „Rosgwardii” i zaakcentował uwagę na tym, że we wspomnianych szkoleniach tym razem w trybie obowiązkowym powinni brać udział kapłani wojskowi. Co potwierdza wcześniejsze informacje grupy IO, że na początku lata b.r. całkiem możliwe jest przeprowadzenie przez Rosję prowokacji wojskowych na wschodzie Ukrainy.

Według informacji posiadanych przez grupę Informacyjny Opór strona rosyjska rozkręca na wszystkich kierunkach działania skierowane na wyzwolenie trawlera „Nord”. Na terenie Ukrainy tą kwestią zajmują się prawnicy, bezpośrednio kurowani przez zastępcę szefa rządu władz okupacyjnych na Krymie I. Michajliczenko. W najbliższym czasie Rosjanie planują również wzrost aktywności pod względem współpracy w tym kierunku ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hadze. Z tego powodu zostaną najprawdopodobniej wykorzystane „konserwy” („zakonserwowani” agenci wpływu) służb specjalnych Rosji w Strasburgu i Hadze.

Kombinat w Ałczewsku (znajdujący się na terenach kontrolowanych przez „ŁRL”), zależący ze względu na dostawy od „DRL-u”, w najbliższym czasie może zawiesić prace ze względu na odmowę dostaw węgla niezbędnego dla produkcji koksu z kopalni „DRL-u”. Powód – oczekiwanie na spłatę zadłużenia przez „SA Wniesztorgservis”, zajmującą się „zewnętrznym”, czyli rosyjskim zarządzaniem większości przedsiębiorstw górniczych i hutniczych na terenach okupowanych.
sprotyv.info

Artykuły powiązane