Ukraina podpisała cztery konwencje Rady Europy

Ukraina podpisała cztery konwencje Rady Europy
12 kwietnia Ukraina podpisała cztery konwencje Rady Europy.


Zawiadamiono o tym w oświadczeniu na stronie internetowej organizacji.

Podpisanie odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Kopenhadze z okazji konferencji na temat reformy Konwencji Praw Człowieka w obecności sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda i Ministra sprawiedliwości Ukrainy Pawła Petrenka.

W szczególności Ukraina podpisała:

- Europejską Konwencję o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (STE nr 94), mającą na celu określenie ram prawnych dla wzajemnej pomocy w dostarczaniu dokumentów odnoszących się do spraw administracyjnych;

  • - Europejską Konwencję o pozyskiwaniu informacji i dowodów dotyczących zagadnień administracyjnych za granicą (STE nr 100), ułatwiającą wzajemną pomoc w sprawach administracyjnych, dostarczającą informacji o prawie, normach i zwyczajach, rzeczowych informacjach i dokumentach, a także dowodach do wykorzystania w postępowaniu;

  • - Konwencję Rady Europy o dostępie do dokumentów urzędowych (STCE nr 205), pierwszy wiążący międzynarodowy instrument prawny określający ogólne prawo dostępu do dokumentów urzędowych należących do organów publicznych;

  • - Protokół w sprawie zmian do protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych (STCE nr 222).
  •  

    Artykuły powiązane