Przesiedleńcy na Ukrainie zmuszeni są "klepać biedę"

Przesiedleńcy na Ukrainie zmuszeni są "klepać biedę"
Zmniejszył się średni miesięczny dochód osób wewnętrznie przesiedlonych (OWP) i stał się mniejszy niż minimum egzystencji.

 

Średni miesięczny dochód osoby wewnętrznie przesiedlonej na Ukrainie wynosi dziś mniej niż minimum egzystencji. Czytamy o tym w raporcie Krajowego Systemu Monitoringu "Sytuacja z wewnętrznie przesiedlonymi osobami". Średni miesięczny dochód na jednego przedstawiciela OWP zmniejszył się z 2246 hrywien w grudniu 2017 roku do 2239 zł w marcu 2018 roku.

Zgodnie z wynikami monitoringu, 16% respondentów stwierdziło, że są zmuszeni oszczędzać nawet na żywności. 38% stwierdziło, że pieniędzy starcza tylko na posiłki. Przy czym respondenci zauważyli, że uciekają się do wydawania oszczędności (39%), pożyczonych środków (28%) i sprzedaży majątku osobistego (7%).

Dla 63% badanych OWP – głównym źródłem dochodu jest wynagrodzenie, 55% stwierdziło, że otrzymują państwowe wsparcie, 32% żyje z emerytury, 29% otrzymuje pomoc społeczną, 9% respondentów poszukuje pracy dorywczej a 9% otrzymuje pomoc finansową od rodziny.

Najbardziej problematycznymi zagadnieniami OWP są: warunki zakwaterowania (20%), koszty wynajmu (15%), usługi komunalne (15%), 10% badanych OWP najbardziej problematycznym zagadnieniem uważa brak możliwości powrotu do miejsca swojego stałego pobytu.

Badanie Krajowego Systemu Monitoringu prowadzi Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Agencja ONZ ds. Migracji. W ostatniej rundzie przeprowadzono wywiady z 2420 osobami wewnętrznie przesiedlonymi poprzez osobisty kontakt, a jeszcze 4013 OWP - przez rozmowy telefoniczne.

Artykuły powiązane