Długość wadliwych gazociągów na Ukrainie wzrosła prawie dwukrotnie

Długość wadliwych gazociągów na Ukrainie wzrosła prawie dwukrotnie
Taka sytuacja jest spowodowana niedopasowaniem rozmiaru zatwierdzonych taryf do nawet minimalnych potrzeb dystrybutorów gazu z sieci.

 

W 2016-2017 r. długość wadliwych gazociągów na Ukrainie wzrosła prawie dwukrotnie: z 3,2 tys. km do 5,8 tys. Według stanu na początek 2017 r. łączna liczba niezadowalających (niepewnych) gazociągów wynosiła 4907,4 km, to jest 2,2% całkowitej długości sieci. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to w 2026 r. liczba takich sieci wzrośnie do 11763,4 km (6,3%).

Pisze o tym w swoim artykule dla ZN.UA Alla Jeriomenko. Jej zdaniem, taka sytuacja jest spowodowana niedopasowaniem rozmiaru zatwierdzonych taryf do nawet minimalnych potrzeb dystrybutorów gazu z sieci.

"Na przykład, dla firm-operatorów Państwowej Służby Regulacyjnej z grupy Regionalna Kompania Gazowa w 2016 r. ta różnica wynosiła 2,1 mld hrywien, a w 2017 roku - już 3,1 mld. Oznacza to, że jeśli w 2016 r. zatwierdzone kwoty finansowania były o trzy razy mniejsze normatywnych, to w zeszłym roku już o 5,4 raza" — mówi dyrektor techniczny RKG Artem Kompan.

Według autorki, podobnie rośnie długość sieci oraz liczba urządzeń, które w pełni wyczerpały swój okres eksploatacji.

Artykuły powiązane