W Charkowie sądzono urzędnika za "tajny" biznes w Polsce

W Charkowie sądzono urzędnika za "tajny" biznes w Polsce
Charkowski sąd zamknął sprawę urzędnika Rady Obwodowej, który ukrywał biznes w Polsce.

 

Czytamy o tym w uchwale Kijowskiego Sądu Rejonowego Charkowa z 29 maja, przekazuje Depo.Charków.

Sąd rozpatrzył wniosek z art. 172-6 Kodeksu Ukrainy o przestępstwach administracyjnych (umyślnie przedstawienie nieprawdziwych informacji w deklaracji osoby upoważnionej do wykonywania funkcji państwowych lub samorządu terytorialnego), złożony na dyrektora ds. praw prawnych spółki akcyjnej "Charkowoblenergo", asystenta zastępcy przewodniczącego Charkowskiej Rady Obwodowej.

Według materiałów sprawy, urzędnik nie wskazał, że jest współwłaścicielem zarejestrowanej w Polsce AVRORA GROUP Sp. z. o. o. z kapitałem zakładowym w wysokości 30 tys. zł (wg kursu Narodowego Banku Ukrainy to 183 315 tys. hrywien).

Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się do winy i powiedział sądowi, że nie podał informacji o spółce AVRORA GROUP w deklaracji, ponieważ początkowy kapitał zakładowy tej spółki według stanu na grudzień 2016 roku wynosił zaledwie 10 tys. zł, (63,5 tys. hrywien), czyli nie przekraczał 100 minimalnych stawek kosztów przeżycia dla osób pełnosprawnych.
Adwokat urzędnika poprosił, aby zamknąć postępowanie w sprawie w związku z nieobecnością cech przestępstwa administracyjnego. Prokurator na rozprawie poprosił o zakończenie postępowania w związku z upływem terminu pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej urzędnika.

Po wysłuchaniu opinii stron, sąd orzekł zamknięcie postępowania w związku z brakiem znamion przestępstwa ze strony urzędnika.

AVRORA GROUP Sp z. o. o. zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego była zarejestrowana pod koniec grudnia 2016 roku, wtedy też rozpoczęła pracę. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Tużyckiej 8/6. Firma zajmuje się handlem hurtowym niewyspecjalizowanych towarów.

Artykuły powiązane