IO donosi (06.06.2018): Służby wywiadowcze okupantów przeprowadzają operacje specjalne w celu pokazania sfałszowanej „prowokacji” SZU

IO donosi (06.06.2018): Służby wywiadowcze okupantów przeprowadzają operacje specjalne w celu pokazania sfałszowanej „prowokacji” SZU
Rosyjskie dowództwo okupacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wydało podporządkowanym formacjom wojsk okupacyjnych rozkaz zmniejszenia aktywności działań wojennych na okres przeprowadzenia w FR Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

 

W tym samym czasie, w ciągu ostatniego tygodnia obniżenie intensywności ostrzałów przeprowadzanych przez okupantów (z systemów artyleryjskich 122/152 mm, z moździerzy o kalibrze 82/120 mm, przenośnych wyrzutni rakietowych „Grad-P” o kalibrze 122 mm, wozów opancerzonych BMP i czołgów) nie jest odczuwalne w znaczącym stopniu (około 220 uderzeń ogniowych w tym tygodniu w porównaniu do 280 ostrzałów w ubiegłym tygodniu).

Najbardziej intensywne uderzenia ogniowe zostały przeprowadzone przez przeciwnika w kierunku pozycji wojsk ukraińskich w okolicach miejscowości Zołote, Krymske, Nowotoszkiwske, Switłodarśk, Zajcewe, Piwdenne, Opytne, Pisky, Nowomychajliwka, Bohdaniwka, Starohnatiwka, Nowoseliwka 2, Nowotrojicke, Czermałyk, Hnutowe, Pawłopil, Wodiane, Łebedynśke oraz Szyrokyne.

Nadal pozostaje wysoki poziom aktywności prowadzenia przez przeciwnika rozpoznania z powietrza. W okresie od dnia 29 maja po 4 czerwca b.r. zaobserwowano 45 rozpoznawczych lotów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) SZ FR, w tym również 5 lotów rozpoznawczych bezzałogowego „Orłan-10”, wykonanych z wchodzeniem nad operacyjno-taktyczny obszar obrony Połączonych Sił (PS). Największą uwagę przeciwnik koncentruje na wyjawieniu zmian w szeregach bojowych PS oraz na rozpoznaniu stanu i miejsca rozlokowania oddziałów i jednostek rezerwowych na obszarach prowadzenia Operacji Połączonych Sił.

Nadal obserwowana jest wzmożona aktywność działań wzdłuż całej linii styku manewrujących grup rozpoznania elektromagnetycznego (SIGINT) oraz walki radioelektronicznej (WRE) przeciwnika.

Zgodnie z ogólnym planem szkoleniowym południowego Okręgu Wojskowego SZ FR, w oddziałach i jednostkach 1 oraz 2 „Korpusów Armijnych” wojsk okupacyjnych rozpoczął się letni przygotowawczy okres szkoleniowy, w którego ramach w 1 i 2 KA przeprowadzany jest „tydzień gotowości bojowej”. Rosyjskie dowództwo okupacyjne zaplanowało przeprowadzenie sprawdzianów i kontroli gotowości bojowej w oddziałach i jednostkach obu Korpusów Armijnych (a w związku z tym jest zaplanowane również wyprowadzenie jednostek z koszar w teren, na miejsca koncentracji sił).

Oprócz tego na tymczasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego skończyła się tak zwana „wiosenna kampania poborowa”. Przy czym w celu uzupełnienia szeregów tylko „9 Samodzielnego Szturmowego Pułku Piechoty Zmotoryzowanej, Piechoty Morskiej” (Nowoazowśk) skierowano ponad 150 osób.

W celu zabezpieczenia działalności jednostek i oddziałów 1 oraz 2 KA ugrupowania operacyjnego rosyjskich wojsk okupacyjnych w okresie 30 maja – 5 czerwca b.r. z terenów Rosji dostarczono około 400 ton paliwa i smarów (stacja kolejowa Ługańsk).

Na szeregu odcinków rosyjskie wojska okupacyjne na terenach Donbasu kontynuują intensywne przenoszenie dodatkowych sił i środków:

- W mieście Gorłówka zauważono intensywny ruch wozów opancerzonych (BBM) oraz środków transportu samochodowego (celem jest uzupełnienie i wzmocnienie „3SBPZmot”); na północ od ulicy Holmiwśka zauważono przemieszczenie w kierunku południowym jednostki artyleryjskiej – dział o kalibrze 122 mm typu D-30/30A (w kolumnie transportu – również wozy opancerzone MT-LB oraz kilka ciężarówek URAL). Oprócz tego, na południowy zachód od Kopalni im. Gagarina zaobserwowano przygotowywanie przez okupantów nowych pozycji ogniowych dla moździerzy.

- Okupanci kontynuują aktywny ruch transportu wzdłuż szosy H-21 w kierunku Doniecka. W ciągu poprzednich dwu dni odnotowano nie mniej niżeli 5 kolumn transportu oraz pojedyncze środki transportu. W składzie kolumn transportowych zauważono obecność cystern paliwowych z dystrybutorami oraz opancerzone wozy dowodzenia (KSzM).

- Dowództwo przeciwnika kontynuuje proces wzmacniania sprzętem opancerzonym swego garnizonu w mieście Dokuczajewśk oraz oddziałów i jednostek, broniących teren na północ od tego miasta. Przykładowo na szosie łączącej Dokuczajewśk z wioską Styła zauważono przejazd przynajmniej 10 wozów opancerzonych (MT-LB i BMP-1/2) oraz szeregu wojskowych środków transportu.

- W okolicach miejscowości Stanica Ługańska zauważono prowadzenie przez okupantów prac nad wzmocnieniem i udoskonaleniem pod względem inżynieryjnym swych pozycji na pierwszej linii. Dwukrotnie zauważono dostawy materiałów budowlanych.

Dowództwo „1 KA” wojsk okupacyjnych domaga się od działów kadr brygad, podlegających „1 KA” przydzielenia szczegółowej uwagi sprawie kompletowania etatowych oddziałów przeciwpancernych, oraz przeszkoleniu do służby w tych oddziałach odpowiednich specjalistów. W pierwszej kolejności sprawa dotyczy obsługi przeciwpancernych dział typu MT-12 „Rapira” oraz operatorów-celowniczych wyrzutni przeciwpancernych pocisków rakietowych (PTRK). W pierwszej kolejności sprawa dotyczy „5 SBPZmot”, „100 SBPZmot Gwardii Republikańskiej” oraz „11 SPPZmot”.

W „DRL” nadal mają miejsce przerwy w dostawach paliw z terenów Rosji, przy czym dotyczy to zabezpieczenia paliwem nie tylko cywilnych przedsiębiorstw i miejscowej ludności, ale również i jednostek „1 KA” wojsk okupacyjnych. W niektórych jednostkach i oddziałach okupantów dowódcy są zmuszeni do zmniejszenia wykorzystania środków transportu samochodowego, w tym również i dla pilnych potrzeb. Przy czym kierowcy wojskowi zauważyli znaczące pogorszenie jakości dostarczanego paliwa. W sektorze cywilnym odnotowano brak benzyny popularnych marek, a w poszczególnych wypadkach również i oleju napędowego jednocześnie w kilku sieciach stacji benzynowych (sprzedaż detaliczną paliwa prowadzi teraz ograniczona ilość stacji benzynowych).

Organy wywiadu „DRL-u” i „ŁRL-u” otrzymały bieżące zadanie od kuratorów rosyjskich – przy pomocy miejscowej agentury odnotowywać skutki artyleryjskich i moździerzowych uderzeń ogniowych przeprowadzanych przez okupantów w kierunku obiektów cywilnych na kontrolowanych przez Ukrainę terenach. Później te informacje powinny być wykorzystywane w celach propagandowych. Miedzy innymi planuje się podawać te ostrzały jako „prowokacje Sił Zbrojnych Ukrainy”, rzekomo ostrzeliwujących miejscowości zamieszkane przez ludność cywilną na własnych terenach w celu późniejszego obarczania za to winą okupantów rosyjskich. Przy sztabie „1 KA DRL” jest już formowana specjalna jednostka, która będzie zajmować się opracowaniem i wykorzystaniem otrzymanych materiałów.

Przywódcy „DRL-u” manipulują wskaźnikami wydobycia węgla na terenach okupowanych obwodu donieckiego (ORDO), wykazując rzekomy wzrost objętości wydobycia w roku 2018. Jeżeli porównywać rzeczywiste dane, to okazuje się, że w porównaniu z na przykład 2016 rokiem, wydobycie spadło o 1,5 raza.

Na terenach „DRL-u” przedsiębiorstwa, kontrolowane przez lidera samozwańczej republiki Zacharczenkę i jego otoczenie skupują na siłę u farmerów produkty rolne w zaniżonych cenach, po czym sprzedają je do FR w trzykrotnie wyższej cenie. Zbulwersowani taką sytuacją farmerzy uprzedzani są przez bojówkarzy, że niezadowoleni zostaną w trybie przymusowym skierowani na pierwszą linie frontu.

W „DRL-u”, w celu stworzenia spójnej „fiskalno – celnej” bazy danych przeprowadzane jest zbieranie danych personalnych miejscowej ludności (imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania i zameldowania, numery rejestracyjne samochodów, miejsce pracy, skład rodziny, numery telefonów etc.) Miedzy innymi przedstawiciele „DRL-u” zbierają dane personalne obywateli przy przejściu przez punkty kontrolne oraz bezpośrednio obchodząc mieszkania – zazwyczaj w grupach po 4 osoby (jeden funkcjonariusz „Ministerstwa Dochodów”, jeden przedstawiciel służb mundurowych – organów ścigania, oraz dwójka uzbrojonych bojówkarzy).

sprotyv.info

Artykuły powiązane